Puurakentamisen mahdollisuudet: Elinkaarianalyysistä tukea puurakentamisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Tiedotteet |

Suomen Ympäristökeskuksen johdolla toteutettavan kolmivuotisen FINLCA-tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää rakentamisen elinkaariarvioinnista yritysten kilpailukykyä vahvistava työväline.

FINLCA-hanke tuottaa menetelmiä mm. rakennusmateriaalien valmistuksen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten arviointiin. 

Rakennusmateriaalien valmistuksen aikaisten ympäristövaikutusten arvioidaan olevan huomattavasti suurempia kuin aiemmin on tiedetty. Rakennusten ympäristövertailulaskelmien mukaan puutuotteiden valmistuksen ympäristövaikutukset ovat kuitenkin selvästi muita rakennusmateriaaleja vähäisemmät. Kattavat arviointimenetelmät toisivat siten kilpailuetua erityisesti suomalaisille puutuotealan yrityksille.

FINLCA-hankkeen tuloksena laaditaan toimenpidesuosituksia rakennustuotteiden valmistuksen ympäristörasituksen huomioon ottamiseksi ja rakentamisen ohjaukseen sekä rakentamisen valintojen tueksi.

Lisäksi laaditaan työkaluja rakennusmateriaalien vertailuun sekä suosituksia vertailumenetelmien käytön edistämiseksi esimerkiksi julkisissa rakennushankinnoissa. 

Suomen ympäristökeskuksen lisäksi hankkeessa ovat tutkimuslaitoksista mukana Åbo Akademi, VTT, CIRU, Oulun yliopisto ja TKK.

Rakentamisen ympäristövaikutuksiin kannattaa paneutua

Rakentaminen kuluttaa noin puolet maailman luonnonvaroista ja tuottaa noin 40 prosenttia jätteistä. Globaali kulutus ei voi pitkällä tähtäyksellä perustua jatkuvasti kasvavaan uusiutumattomien materiaalien käyttöön, koska jo viiden prosentin vuotuisella käytön kasvulla monet tärkeät uusiutumattomat luonnonvarat on käytetty loppuun 50 vuodessa.

Lisätietoja:
Mikko Viljakainen, päällikkö, puurakentaminen ja puutaloteollisuus, Metsäteollisuus ry, puh. 09-132 6625, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi