Puurakentamisella merkittäviä positiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia

Tiedotteet |

Puurakentamisen edistämistä kansainvälisesti ilmastopoliittisin perustein tutkinut työryhmä luovutti 8.12.2010 raporttinsa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryselle.

– Ministeri Väyrysen työryhmän tulokset ovat uraauurtavia. Puurakentamiseen liittyviä asioita käsitellään monissa kansainvälisissä ryhmissä ja niihin vaikuttamiseksi tarvitaan eri toimijoiden hyvää yhteistoimintaa. Työryhmän suosittamaa objektiivista selvitystä puun ilmasto- ja ympäristöhyödyistä ei ole aikaisemmin tehty. Kansainvälisessä vaikuttamisessa selvitystä kuitenkin tarvitaan. Suomella on nyt hyvät mahdollisuudet olla kansainvälisen vaikuttamisen eturivissä, sillä maassamme sijaitsevat suuret metsäalan yhtiöt edesauttavat kansainvälistä vaikuttamista. Puun käytön lisääminen luo uusia mahdollisuuksia Suomen teollisuudelle ja se hyödyttää kaikkia suomalaisia, kertoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja Antro Säilä.

Työryhmän mukaan uusiutuva puu on ilmastopoliittisesti lähes hyödyntämätön luonnonvara. Ekologista rakentamista on tutkittu maailmalla viime aikoina paljon. Sen sijaan eri rakennusmateriaalien elinkaarivaikutusten sekä raaka-aineiden kulutuksen analysointi on jäänyt vähälle, vaikka rakentaminen kuluttaa jopa puolet luonnonvaroista.

Työryhmä arvioi, että puurakentamisen lisääminen kansainvälisesti tuo myös taloudellista hyötyä ja luo työpaikkoja Suomeen. Puurakentamisen kasvattaminen luo lisäksi merkittäviä vienti- ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi Venäjän markkinoilla.

Metsät peittävät Suomen pinta-alasta 70 prosenttia ja puu on merkittävä uusiutuva luonnonvaramme. Jopa puolet metsän myyntituloista tulee puurakentamisesta. Suomessa puurakentamisen kulttuurilla on pitkät perinteet, ja puun käyttöä voidaan merkittävästi lisätä. Puurakentamisen kehittäminen edistää myös kotimaista työllisyyspolitiikkaa ja markkinalähtöistä aluepolitiikkaa, koska sahat ja puutuoteteollisuuslaitokset sijaitsevat siellä missä metsätkin. Puurakentamisella onkin keskeinen rooli koko metsäteollisuuden raaka-ainehuollon turvaamisessa.

Lisätietoja antavat:
Antro Säilä, liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja, Metsäteollisuus ry, p. 09 132 6633

Mikko Viljakainen, puurakentamisen päällikkö, Metsäteollisuus ry, p. 09 132 6625