Puuraaka-ainekuljetuksia uhkaa kuljettajapula – tie- ja rataverkoston kunto tärkeitä

Tiedotteet |

Uusia puutavara-auton ja metsäkoneen kuljettajia tarvitaan lähivuosina paljon lisää eläköitymisen takia. Kuljettajapulaa pystytään osin paikkaamaan puukuormia kasvattamalla sekä tie- ja rataverkoston kunnon ylläpidolla.

Pula puutavara-autojen ja metsäkoneiden kuljettajista uhkaa lähivuosina vaikeuttaa metsäteollisuuden puukuljetuksia. Vuosina 2008-2015 jää eläkkeelle 7 prosenttia puutavara-autojen ja 6 prosenttia metsäkoneen kuljettajien ammattikunnasta. Tällä hetkellä metsäoppilaitoksista valmistuu noin 400 uutta kuljettajaa vuosittain, kun tarvetta olisi 530 uudelle ammattilaiselle. Tukki- ja kuitupuun korjaamisen ja kuljettamisen lisäksi tulevaisuudessa työllistää myös energiapuun keruu.

Kuormakoot suuremmiksi ja raiteille

Puuautojen suurentaminen ja sallittujen kuormien kokonaispainojen korottaminen on yksi ratkaisu kuljettajapulaan. Tällöin hyötykuorma kasvaa, ja kuljettajatarve yhdellä kuormalla kuljetettua puumäärää kohti pienenee. Puukuormia suurentamalla vähennetään myös liikennettä ja päästöjä.

Suoria tehdaskuljetuksia voidaan korvata myös junakuljetuksilla. Tällä hetkellä yhden puuraaka-ainekuorman tyypillinen kuljetusmatka on 100-150 kilometriä ja kuorma-aika 5-6 tuntia. Jos sama määrä puuta vietäisiin tehtaan sijaan radan varteen junaan lastattavaksi, tiekuljetusmatka lyhenisi ja kuljettaja ehtisi hoitaa useamman kuorman yhden työvuoron aikana. Tällöin kuljettajatarve vähenisi arviolta 50-70 prosenttia.

Logistiikkakysymykset tärkeitä myös tulevalla hallituskaudella

Infrastruktuurin hyvä kunto paikkaa osin kuljettajapulaa. Raakapuun tiekuljetusten koon suurentaminen ja rataverkon kunnon ylläpito ovat tärkeitä viestejä tuleville päättäjille metsäteollisuuden vaaliohjelmassa.

Alemman tieverkoston sekä rautateiden puunkuormausterminaalien parantaminen edellyttävät erillisrahoitusta. Myös yksityisteiden valtionapujärjestelmää on kehitettävä, sillä yksityisteillä kulkee hyvin paljon puuta.

Tie- ja rataverkoston kunto tukee vientiteollisuuden koko logistiikkaketjun toimintavarmuutta kannolta loppuasiakkaalle. On ensiarvoisen tärkeää, että asiakas saa tuotteensa oikeaan aikaan. Toimitusvarmuuden tärkeys heijastuu koko logistiikkaketjuun.

Lisätietoja:
Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 4449, 040 194 4776