Puuraaka-aineen tiekuljetukset kasvamassa

Tiedotteet |

"Kun taloustilanne normalisoituu ja tuotanto saadaan täyteen käyntiin, metsäteollisuuden tiekuljetusmäärät ovat erittäin suuret."

"Puuraaka-aineen kuljetukset erityisesti alimman tieverkon teillä kasvavat, koska tuontipuuta korvataan kotimaisella raaka-aineella", sanoi Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Harri Rumpunen tänään Auto- ja tiefoorumissa Oulussa. 

Suomessa toimii noin 260 metsäteollisuuden tuotantolaitosta. Nykyisessäkin suhdannetilanteessa noin 80 prosenttia huippuvuosien tuotantokapasiteetista on käynnissä.

Kotimaisen puun käyttö ja energiapuu lisäävät tiekuljetuksia

Kaikki kotimainen puu kuljetetaan teitse metsästä joko käyttöpaikoille tai rautatie- tai vesikuljetusreitin varteen.

Tiekuljetuksia lisää myös lämpö- ja voimalaitosten moninkertaistuva metsähakkeen käyttö. Suomessa toimii noin 90 metsähaketta käyttävää laitosta ja useita uusia on vireillä.

Puuraaka-aineen tiekuljetukset – metsäteollisuuden raaka-aine ja energiapuu – saattavat kasvaa jo lähivuosina yli 6000 täysperävaunuyhdistelmään päivässä. Ennen taantumaa määrä oli enimmillään 5500 kuormaa päivässä. Metsähakkeen käytön kasvu lisää myös merkittävästi raskaiden työkoneiden siirto-kuljetuksia alemmalla tieverkolla.

Metsäteollisuuden päätetyt tuotannonsupistukset eivät heijastu tuotteiden tiekuljetuksiin täysimääräisesti, koska yli puolet tuotteista kuljetetaan rautateitse. Huippuvuosien noin 1700 päivittäisestä autokuormasta päädyttäneen arviolta 1400 kuormaan.

Erityisesti alemman tieverkon kuntoon on panostettava jatkossakin

Hallitus on budjetti- ja kehyspäätöksissään kohdistanut rahoitusta alemman maantieverkon perusparannuksiin vuosille 2008-2012 yhteensä 117 miljoonaa euroa ja yksityisteiden avustuksiin 30 miljoonaa euroa. Lisäksi metsätieverkoston kehittämiseen kohdistetaan tällä jaksolla yhteensä noin 35 miljoonaa euroa nk. Kemera -avustuksia.

Päätetyllä rahoituksella on arvioitu poistettavan kelirikkouhka noin 8000 kilometriltä pääosin sorapintaisia maanteitä. Lisäksi se mahdollistaa lähes 80 huonokuntoisen sillan peruskorjaamisen. Yksityisteiden avustukset tullaan kohdistamaan määrä-aikaisen lainmuutoksen myötä satoihin korjauskohteisiin, joihin avustuksia ei ole voitu aikaisemmin myöntää.

Liikenneväylille kohdistettu rahoitus on erittäin tärkeää raaka-ainekustannusten alentamiseksi ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Lisäksi rahoituksella elvytetään ja parannetaan maanrakennusalan työllisyyttä kautta maan. Alimman tieverkon kunnon parantamiseen tulee kohdistaa vastaavaa erillisrahoitusta myös tulevalla hallituskaudella.

Lisätietoja:
Harri Rumpunen, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6614