Puun koko arvoketjun tutkimuksessa paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia

Tiedotteet |

Puu on tärkeä raaka-aine, mutta huomattava osa puun mahdollisuuksista metsästä kuluttajille on vielä tunnistamatta. Tutkimuspanoksia onkin lisättävä koko metsäklusterin arvoketjussa.

Esimerkiksi puun sisältämiä kemikaaleja ei vielä osata hyödyntää. Puuaineksen pääkomponentit kyllä tunnetaan, mutta esimerkiksi uuteaineiden ryhmässä on paljon tutkittavaa. Uuteaineista voidaan etsiä apua muun muassa erilaisten sairauksien, kuten syövän, hoitoon.

Biopohjaiset materiaalit ovat yksi merkittävä tutkimusalue. Sovelluksia ovat erilaiset komposiitit, hienokemikaalit ja kosmetiikkatuotteet. Nanoteknologian avulla voidaan kuiduille antaa uusia ominaisuuksia, kuten sähkönjohtavuutta, jolloin niitä voidaan käyttää esimerkiksi elektroniikkateollisuuden materiaaleina.

Myös räätälöidyt puunhankintaketjut, puubiomassan tehokas tuottaminen ja parempi hyödyntäminen energianlähteenä ja etanolin tuotannossa, biojalostamot sekä resursseja säästävät tuotantotekniikat ovat tärkeitä tutkimuksen kohteita.

Metsäsektori etsii rahoitusta niin ikään ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen ja kustannusten arvioimiseen

Hybridimedia eli usean median yhteiskäyttö älyä sisältäviksi yhdistelmiksi, interaktiivinen paperi ja sähköisen median eri muodot mahdollistavat tulevaisuudessa uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Paperin ja puutuotteiden keräyksessä ja kierrätyksessäkin on vielä paljon kehitettävää ja tutkittavaa.

Puurakentamisen ja asumisen sektoreilla tutkimuspanoksia suunnataan muun muassa energiatehokkuuteen, terveyskysymyksiin – kuten huoneen ilman laatuun ja akustiikkaan, eri materiaalien yhdistämiseen, puun ominaisuuksien kehittämiseen – esimerkiksi kosteuden kestävyyteen, puun elastisuuteen ja vahvuuteen sekä it-tekniikan ratkaisuihin asumisessa.

Metsäklusterin kansainvälinen tutkimuskonferenssi pidetään Lahdessa 22.-23.11.2006. Konferenssiin osallistuu noin 400 tutkimuksen ja rahoituksen asiantuntijaa Euroopan kaikista maista. Konferenssin työryhmissä käsitellään monia eri tutkimusalueita tarkoituksena luoda suuntaviivoja nyt jaossa olevien tutkimusrahoitusten hakuihin.

Lisätietoja:

Markku Lehtonen
Valmistelutoimikunnan puheenjohtaja, puh (09) 6865 4521, 040-510 9044, markku.lehtonen @ woodfocus.fi

Teknologiayhteisö (Technology Platform) on uusi eurooppalainen toimintamuoto tutkimuksen ja rahoituksen koordinointiin.

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-Based Sector Technology Platform) kokoaan yhteen alan keskeiset toimijat tavoitteena tehostaa eurooppalaisen metsäsektorin yhteistutkimusta. Se antaa teolisuudelle mahdollisuuden suunnata ja koordinoida tutkimusresursseja yritysten liiketoimintatavoitteita tukevalla tavalla sekä tarjoaa hyvät edellytykset toimialan kilpailukyvyn parantamiselle tutkimuksen ja kehitystyön kautta.

Metsäsektorin teknologiayhteisö on määritellyt alan vision vuoteen 2030. Sen mukaan Euroopan metsäsektori on kilpailukykyinen, osaamiseen perustuva asiakaslähtöinen toimiala ja globaali teknologiajohtaja, jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Eurooppa on siirtynyt merkittävästi hyödyntämään uusiutuvia raaka-aineita turvaamalla myös metsien monikäytön. Metsäsektorin teknologiayhteisön strateginen tutkimusagenda kertoo ne tutkimusalueet, joihin panostamista vision toteutuminen vaatii.

Puun koko arvoketjun tutkimuksessa paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia (878 kilotavua)

Lisätietoja: www.forestplatform.org