Puun käyttö on ratkaisu ilmastohaasteisiin

Tiedotteet |

EU:n komission vision mukaan vuoden 2050 yhteiskuntamme on vähähiilinen, kilpailukykyinen talous, joka perustuu uusiutuvista ja kierrätettävistä luonnonvaroista valmistettuihin tuotteisiin.

Päämääränä on, että vuoden 2050 hiilidioksidipäästöt ovat 80 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisen lisäksi haasteena on tulevaisuudessa myös saada maapallon luonnonvarat riittämään maapallon kasvavalle väestölle. Vuonna 2050 maapallolla on arviolta 9 miljardia ihmistä.

Myös väestörakenteen muuttuminen vaikuttaa kulutukseen. Esimerkiksi vanheneva ja vaurastuva väestö kuluttaa nykyistä enemmän hygieniatuotteita. Perhekoon pieneneminen sekä kaupungistuminen asettavat pakkauksille ja pakkaamiselle lisävaatimuksia.

Metsäteollisuus biotalouden edelläkävijänä

EU:n komission visioon vähähiilisestä tulevaisuudesta vastaa Euroopan sellu- ja paperiteollisuusjärjestö CEPI, joka on ensimmäisenä toimialana Euroopassa julkaissut oman tiekarttansa vähähiilisestä biotaloudesta. "Roadmap 2050 to a low-carbon bioeconomy" -tiekartassa kerrotaan, miten metsäteollisuuden tuotteet, innovaatiot sekä tekninen ja poliittinen kehitys ohjaavat kohti tulevaisuuden vähähiilistä yhteiskuntaa.

Biotalouden edellytyksenä uusiutuvat raaka-aineet

Päästöjen vähentäminen Euroopan komission tavoittelemilla 80 prosentilla on haastavaa, mutta mahdollista toteuttaa. Merkittävimpiä tekijöitä päästövähennyksien saavuttamisessa ovat uusiutumattomien materiaalien korvaaminen uusiutuvilla sekä ilmastoystävälliset teknologiat ja tuotteet.

Nykyisten teknologioiden avulla päästöjä voidaan vähentää noin puolet. Lisäksi tarvitaan seuraavan sukupolven teknologioita, jotta 80 prosentin päästövähennykset on mahdollista saavuttaa.

Puun käyttö ratkaisee ilmasto- ja ympäristöhaasteita

Vähähiilisen yhteiskunnan edellytyksenä ovat metsäteollisuuden puuhun pohjautuvat tuotteet sekä biomassojen kestävä ja monipuolinen käyttö. Puulle on tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää, kun puupohjaisilla tuotteilla ja bioenergiatuotannolla korvataan uusiutumattomia rakennus- ja pakkausmateriaaleja sekä fossiilisia polttoaineita. Paras tulos saavutetaan, kun metsistä korjataan puuta monipuoliseen jatkojalostukseen ja samaan aikaan metsien hiilivarannoista huolehditaan.