Puun käyttö luo kilpailukykyä koko EU:lle

Tiedotteet |

Ilmastokysymykset ovat globaaleja. Rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat samankaltaisia kaikkialla maailmassa. Puuhun panostaminen tarjoaa EU:lle mahdollisuuden hankkia kilpailuetua maailmanmarkkinoilla.

Kehittämällä jo nyt uusia puupohjaisia rakentamisratkaisuja, EU voi valmistautua siihen, mitä rakentamiselta todennäköisesti edellytetään maailmanlaajuisesti vuonna 2020.

Panostamalla puurakentamiseen EU-maat voivat vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja astua askeleen lähemmäs asettamiaan ilmastotavoitteita. Puun käytöllä voidaan merkittävästi parantaa myös EU:n luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta.

Osa EU-maista on jo huomannut puurakentamisen ilmastoedut. Esimerkiksi Ranskassa on ryhdytty konkreettisiin toimiin puun käytön edistämiseksi rakentamisessa.

Ranskassa kiintiö puun osuudelle rakentamisessa

Ranskassa 2010 hyväksytty laki edellyttää, että uusien rakennusten rakenteissa on käytettävä tietty määrä puuta. Puun määrä on suhteutettu talon lattiapinta-alaan ja vähimmäisvaatimus vaihtelee talon käyttötarkoituksen mukaan. Eniten puuta edellytetään käytettäväksi asuinrakennuksissa.

Ranskassa rakennuksiin sitoutunut hiilidioksidi lasketaan mukaan Kioton pöytäkirjan mukaiseen päästövähennystavoitteeseen.

Ranskan laki on tullut voimaan vaiheittain. Alussa vaatimukset ovat lievempiä ja lopulliset tasot astuivat voimaan täysimääräisinä joulukuussa 2011.

On oletettavaa, että vastaava lainsäädäntö saa sijaa myös muissa Euroopan maissa. Siksi siihen pitää valmistautua myös Suomessa. Myös Suomi voi näyttää omilla puurakentamisratkaisuillaan ja säädösratkaisuillaan esimerkkiä EU:n sisällä.

Puu ilmastopoliittisen päätöksenteon keskiöön

Puurakenteiden ympäristöedut ovat muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna ylivoimaisia. Puun käytön lisääminen erityisesti rakentamisessa on perusteltua niin energian käytön kuin ympäristönkin näkökulmasta. Yhteiskunnalla ei ole varaa jättää puurakentamisen lisäämiseen sisältyvää potentiaalia käyttämättä.