Puun asema rakentamisessa vahvistui palomääräysuudistuksen myötä

Tiedotteet |

Huhtikuun alussa vahvistetut puurakentamisen uudistetut palomääräykset parantavat merkittävästi puun asemaa rakentamisessa. Uudistus tuo suomalaiset puurakentamismääräykset lähemmäs kansainvälisiä käytäntöjä.

Uudistus on hyvä alku kehitystyölle, jonka avulla Suomeen luodaan tulevien vuosien aikana maailman edistyksellisimmät rakentamismääräykset. Puun asemaa rakennusmateriaalina voidaan parantaa vielä merkittävästi. On tärkeää, että myös jatkossa uudistukset perustuvat tutkittuun tietoon.

Uusien palomääräysten ansiosta Suomeen voidaan rakentaa taulukkomitoituksella jopa kahdeksankerroksisia puurunkoisia ja puulla verhoiltuja kerrostaloja. Taulukkomitoitusta käytettäessä kerrostalot varustetaan jatkossakin automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Lisäksi puuta voidaan käyttää enintään nelikerroksisten betonirunkoisten talojen ulkoverhouksissa ilman automaattista sammutusjärjestelmää. Tämä avaa mahdollisuuksia puun käytölle sekä uudis- että korjauskohteissa. 

Hallimaisten rakennusten osalta palomääräyksiä yhtenäistetään ja eri materiaaleilta vaaditaan jatkossa samaa palonkestoaikaa. Puun käyttö esimerkiksi urheiluhallien sisäpinnoissa helpottuu. Samoin voidaan käyttää muita kuin mineraalipohjaisia eristeitä, jos ne on riittävän hyvin suojaverhottu. Tämä parantaa muun muassa rakenteen ympäristösuorituskykyä, sillä eristeiden osuus rakenteiden ympäristövaikutuksista on suuri.

Puuta voidaan uusien määräysten myötä käyttää jatkossa myös niin sanottujen kaupunkipientalojen runkorakenteissa ja ulkoverhouksissa enintään neljään kerrokseen asti ilman automaattista sammutusjärjestelmää.  Kaupunkipientaloilla tarkoitetaan 3-4 kerroksisia rivitaloja, joissa ei ole päällekkäisiä asuntoja.

Puurakentamisen liiketoimintamahdollisuudet paranevat

Suomen puutuoteteollisuus saa nyt uusia mahdollisuuksia kehittää maahan kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamista teollisessa mittakaavassa. Puurakennusteollisuus pystyy myös entistä paremmin kehittämään uusia ratkaisuja kasvaviin energia- ja ilmastohaasteisiin.

Uudistus luo edellytykset rakentaa myös merkittäviä esimerkkikohteita kotimaahan. Suomessa on rakennettu puusta pientaloja kautta historian. Nyt voidaan alkaa rakentaa entistä laajemmalla mittakaavalla myös puukerrostaloja sekä julkisia puurakennuksia. Lisäksi uudistus tuo yhtenäiset pelisäännöt puurakentamisen kilpailuttamiseen.

Puurakentamisen osalta uudistukset astuvat voimaan 15.4.2011.

Lisätietoja antavat:
Antro Säilä, Metsäteollisuus ry, liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja, p. (09) 132 6633

Mikko Viljakainen, Metsäteollisuus ry, puurakentamisen päällikkö, p. (09) 132 6625