Puulevyteollisuuden menestyjä tuntee tulevaisuuden asiakastarpeet

Tiedotteet |

Rakentamisen globaali kasvu ja uusiutumattomien luonnonvarojen väheneminen merkitsevät tarvetta lisätä uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa ratkaisutarjontaa.

Rakentaminen on puulevyjen tärkein käyttökohde

Puulevyjä käytetään rakentamisessa, sisustamisessa, kalusteissa ja kuljetusvälineissä. Kaikki nämä loppukäyttökohteet kärsivät vuonna 2009 talouskriisin myötä kysynnän heikkenemisestä.

"Asuminen ja rakentaminen eivät ole kuitenkaan siirtymässä virtuaaliseksi eli kysyntää on jatkossakin sekä nykyisille että uusille puurakennustuotteille. Globaalissa työnjaossa Pohjois-Euroopan luontevana roolina on puun tuotanto ja käyttö – erityisesti puukuidun ominaisuuksia arvostaviin käyttökohteisiin", arvioi johtaja Antro Säilä Metsäteollisuus ry:stä.

Tulevaisuuden puulevytuoteteollisuuden menestyjä tuntee tulevaisuuden asiakastarpeet. "Pohjois-Amerikassa puulevyjen käyttö on paljon laajempaa verrattuna Eurooppaan. Myös uusia tuotteita on kehitetty Pohjois-Amerikassa enemmän kuin Euroopassa", vertaa Antro Säilä. "Puutuoteteollisuus linkittyy entistä vahvemmin puun loppukäyttöalojen arvoketjuihin ja teollisuus muuntautuu materiaalitoimittajasta ratkaisujen tarjoajaksi. Kysyntä kohdistuu tulevaisuudessa nykyisten tuotteiden lisäksi pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin ja palveluihin."

Pitkänaikavälin energia- ja ilmastotavoitteisiin päästään, kun puun osuutta rakentamisessa kasvatetaan merkittävästi. Rakentamisen globaali kasvu ja uusiutumattomien luonnonvarojen väheneminen merkitsevät tarvetta lisätä uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa rakennusmateriaalitarjontaa.

Levyteollisuuden tuotanto laski 2009

Puulevyjen tuotannosta suurin osa on vaneria ja suurin osa tuotannosta menee vientiin. Suomessa tuotettiin vuonna 2009 vaneria 780 000 kuutiometriä, mikä on 38 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Koivuvanerin tuotanto väheni 52 prosenttia ja havuvanerin 31 prosenttia.

Lisätietoja:

Antro Säilä, johtaja, Liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, Puh. 09 132 6633