Puukuljetukset normalisoituvat Venäjän raja-asemilla

Tiedotteet |

Venäjän tuontipuun lajittelutilanne rajoilla on saatu ratkaistua. Venäjän tulliviranomaiset saivat viime viikon lopulla täsmennettyä vientitulliasetukseen liittyvät ohjeet, jonka mukaan vientiin menevän puun läpimittakohtaista fyysistä lajittelua ei tarvita. Tiedon perillemeno eri tullipisteisiin kestänee jonkin aikaa ja tilanne raja-asemilla vakiintunee vähitellen.

Venäjän hallitus antoi maaliskuussa asetuksen, jolla nostettiin havuraakapuun vientitulleja toukokuun lopusta alkaen. Samanaikaisesti ryhdyttiin vaatimaan tuontipuun lajittelua läpimittaluokittain.

Uuden määräyksen toimeenpano aiheutti sekavan tilanteen raja-asemilla. Viejäyritykset eivät pystyneet luokittelemaan kuitupuuta läpimittaluokittain, ja puuliikenne oli välillä osittain pysähdyksissä. "Tullihallinnon uusien ohjeiden mukaan tuontipuun läpimittaluokittaista lajittelua ei kuitenkaan tarvita, ja puuntuonti Suomeen normalisoitunee vähitellen", kertoo osastopäällikkö Anneli Kotonen Metsäteollisuus ry:stä.

Tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä on reilusti yli 20 prosenttia. Tuontipuusta 80 prosenttia tulee Venäjältä.

Lisätietoja antaa:

Anneli Kotonen, osastopäällikkö, Metsäteollisuus ry, teollisuuspolitiikka,
puh. (09) 132 6642, 040 5274 857, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi