Puukerrostalo kiinnostaa taas

Tiedotteet |

Kiinnostus puukerrostalojen rakentamiseen on virinnyt uudelleen. Rakennushankkeita on vireillä ympäri Suomea, mm. Helsingissä, Mikkelissä, Kouvolassa, Saarijärvellä ja Turussa.

Asukkaat mieltävät puun mieluisaksi rakennus- ja sisustusmateriaaliksi, mutta kerrostalorakentamisessa sitä ei ole ollut viime vuosikymmeninä tarjolla.

Edellisen kerran puukerrostaloja rakennettiin yhtä mittavasti 1990-luvulla. Silloiset puukerrostalot, joita rakennettiin esimerkiksi Ylöjärvelle, Helsinkiin, Porvooseen, Tuusulaan, Ouluun, Raisioon ja Naantaliin saivat asukkailtaan erittäin myönteistä palautetta. Talojen rakentaminen oli myös taloudellisesti varsin kilpailukykyisiä. VTT:n seurantatutkimuksen mukaan ajan tasalla olevien palomääräysten myötä talot olisivat olleet jopa erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto.  

Puukerrostalon rakennusaika on lyhyempi

Puurakentamisen erityisenä valttina on nopea työmaavaihe. Betonisen kerrostalon rakentaminen vie vuoden, koska rakenteiden on annettava kuivaa välillä. Puisen kerrostalon voi rakentaa puolessa vuodessa, mikä keventää rakennusaikaista rahoitusta ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. 

Kilo puuta sitoo puolitoista kiloa hiilidioksidia

Rakennusmateriaalien välisessä ympäristövertailussa puu on ylivoimainen vaihtoehto. Muiden materiaalien korvaaminen puulla vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen ja energian kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Toisin kuin muut materiaalit, puu varastoi hiiltä. Yksi kilogramma puuta tarvitsee kasvaakseen noin puolitoistakilogrammaa ilmakehän hiilidioksidia. 

Puurakenteille yhtenäiset teollisuusstandardit

Puutuoteteollisuus parantaa rakennusalalle tarjoamiaan palveluja kehittämällä parhaillaan uusia ratkaisuja energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten kerrostalojen rakentamiseksi. Kehitystyön taustalla on yhtenäinen teollisuusstandardi, joka helpottaa puisen kerrostalon rakennuttamista, suunnittelua ja toteutusta. Yhtenäisten standardien mukaiset, eri valmistjien osaratkaisut sopivat saumattomasti yhteen.  

Kehitystyön uskotaan tuovan Suomeen myös kokonaan uusia puurakentamisen innovaatioita, joilla on kansainvälistä kiinnostavuutta. Puuarkkitehtuuri on maailmalla jo erittäin kiinnostavaa.

Suomeen tarvitaan puurakennushankkeiden ohjelma

Puurakentamisen vauhdittamiseksi ja kansainvälisesti menestyvän teollisuuden kehittämiseksi Suomeen tarvitaan nopeasti konkreettisten puurakennushankkeiden ohjelma. Ohjelman avulla voidaan ennakoida rakentamisen kehitystä EU:ssa ja ottaa suunnannäyttäjän rooli rakentamisen energia-, ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämisessä. Ohjelman avulla varmistetaan puurakentamisen pitkäjänteinen kehittäminen. 

Puurakentamisen ohjelman tulee sisältyä seuraavan hallitusohjelmaan, koska kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä poliittista ohjausta ja tahtotilaa. Osana puurakentamisen kehitystyötä julkisilta rakennushankkeilta voidaan edellyttää edelläkävijyyttä ja esimerkin näyttämistä.  

Rakentamismääräykset Euroopan kärkeen

Suomen rakentamismääräykset kannattaa viedä pikaisesti Euroopan kärkeen. Edistykselliset rakentamismääräykset ja korkeatasoisen rakentamisen imago tukevat kaikkien rakennustuotteiden vientiä. Myös rakennusalan ammattilaisten osaamiseen on panostettava, sillä puurakentamisen kasvu edellyttää osaajien määrän kasvattamista.  

Lisätietoja antaa:

Mikko Viljakainen, päällikkö, puurakentaminen ja puutaloteollisuus, puh. 09 132 6625