Puukauppaa käytiin vilkkaasti toukokuussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti toukokuussa yksityismetsistä 4,3 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuosiin verrattuna. Puukaupassa jatkui positiivinen vire. Raaka-ainekustannusten jatkuva nousu heikentää kuitenkin teollisuuden kilpailukykyä ja on uhka teollisuuden toimintaedellytysten säilymiselle.

Tammi-toukokuun ostomäärä, 12,9 miljoonaa kuutiota, oli 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä nousi 5,9 ja kuitupuun 6,6 miljoonaan kuutioon.

Kantohinnat nousivat, sahateollisuus kärsii edelleen taantumasta

Mänty- ja kuusitukin kantohinnat nousivat huhtikuusta 1-2 prosenttia. Koivutukin hinta laski 1 prosentin. Kuitupuiden hinnat nousivat 1 prosentin.

Toukokuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 57–58 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 60 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 34 ja 46 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja se vaihteli 13 ja 20 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Taantuma jatkuu sahateollisuuden eurooppalaisilla päämarkkinoilla. Sahojen tilanteeseen vaikuttaa talousnäkymien heikkeneminen ja siitä seuraava työttömyyden kasvu. Vaikka kysyntä Euroopan ulkopuolella on virinnyt, sahatavaran kulutusmäärät ovat matalalla tasolla ja markkinatilanne on hatara. Korkeat raaka-ainekustannukset ja puun epätasainen tarjonta nakertavat suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja muodostavat uhan toimintaedellytysten säilymiselle.

Teollisuuden puuntarve on jatkuvaa

Vilkkaasti käynyt puukauppa osoittaa, että kaikille puutavaralajeille on tarvetta. Puukaupan hyvä tahti tuo ainespuun lisäksi myös enemmän energiapuuta markkinoille. Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta teollisuuden puunkäyttö on ollut hyvällä tasolla. Ennustettavampaa ja tasaisempaa puun tarjontaa tulee kehittää ammattimaista metsätaloutta edistämällä.

Lisätietoja antaa: Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678