Puukauppa virkistyi kesän jälkeen

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elokuussa yksityismetsistä 20,2 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tasainen ja ennakoitavissa oleva puun tarjonta on keskeinen edellytys investoinneille. Syksy on hyvää aikaa tehdä metsänhoitotöitä.

Lomakauden jälkeen puukauppa on hieman piristynyt. Tukkien ostomäärä oli tammi- elokuussa 9,1 ja kuitupuun 10,4 miljoonaa kuutiota.

Elokuussa havutukkien hinnat laskivat yhden prosentin ja koivutukin kaksi prosenttia heinäkuuhun verrattuna. Havukuidun hinnat laskivat yhden prosentin ja koivukuidun hinta säilyi ennallaan. Mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 57 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 38 ja 44 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 15–17 euroa kuutiolta ja vaihteli 12 ja 18 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Yksityismetsien puu avainasemassa investointien toteutumisessa

”Metsäteollisuuden suunnittelemat investoinnit haastavat toteutuessaan vahvasti kotimaisen puun markkinatarjontaa. Tässä yksityismetsien puulla on ratkaiseva merkitys. Myös kasvavan kysynnän tilanteessa on puun tarjonnan oltava hyvin ennakoitavaa ja toimittava tasaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa kotimaisen puun tarjonnan merkittävää vahvistamista sen rakenteita kehittämällä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Puulla on edelleen hyvä kysyntä ja varsinkin sulan maan aikana korjattavat kohteet ovat kysyttyjä. Metsänhoidon pitäisi olla jatkuvaa ja suunnitelmallista. Hoito- ja hakkuutoimenpiteitä saatetaan lykätä esimerkiksi osaamisen ja tiedon puutteen vuoksi. Jotta palveluntarjoajat saavat tietoonsa mahdolliset hakkuukohteet, on metsävaratietoa hyödynnettävä entistä paremmin esimerkiksi metsään.fi -palvelun avulla.

Lisätietoja antavat:

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610, 045 875 8911

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678