Puukauppa vilkastui syyskuussa

Tiedotteet |

Syyskuussa puukauppa vilkastui ja puun ostomäärä nousi 2,5 -kertaiseksi elokuusta, yhteensä 1,5 miljoonaan kuutioon.

Metsäteollisuus osti syyskuussa mänty- ja kuusitukkia hieman alkuvuotta enemmän, mutta tammi-syyskuun ostot jäivät kuitenkin vielä 64 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Koivutukin ostomäärä oli 80 prosenttia pienempi, mänty- ja koivukuitupuun 79 prosenttia ja kuusikuitupuun 76 prosenttia pienempiä kuin vuoden 2008 tammi-syyskuussa.

Metsäteollisuuden puukaupat yksityismetsistä tammi-syyskuussa jäivät yhteensä noin 5,8 miljoonaan kuutioon. Ostot olivat vain noin neljänneksen eli 26 prosenttia viime vuoden vastaavana aikana ostetusta määrästä.

Kustannuskilpailukyvystä huolehdittava

Kuusitukin kantohinta nousi viisi prosenttia ja mäntytukin neljä prosenttia elokuuhun verrattuna ja niistä maksettiin keskimäärin 45 euroa kuutiolta. Koivutukin kantohinta pysyi ennallaan, 36 eurossa kuutiolta. Mäntykuidun kantohinta nousi neljä prosenttia ja koivukuidun kolme prosenttia. Mäntykuidusta maksettiin keskimäärin 14 ja koivukuidusta 13 euroa kuutiolta. Kuusikuidun hinta pysyi lähes ennallaan, 18 eurossa kuutiolta.

Vakaa hintakehitys on sekä puun myyjän että ostajan etu. Metsäteollisuusyritysten kansainvälisessä toimintaympäristössä on havaittavissa, että viimeisen vuoden aikana puulajien hinnat ovat useissa muissa maissa laskeneet enemmän kuin Suomessa. 

Veroedun hyödyntämiseen vielä muutama kuukausi aikaa

Puun myyntitulon 50 prosentin veroedun hyödyntämiseen on vielä muutama kuukausi aikaa. Veroetu on voimassa, jos puukauppa on tehty vuoden 2009 loppuun mennessä ja rahat tilitetty vuoden 2010 loppuun mennessä. Mänty- ja kuusitukki ovat edelleenkin kysytyimmät puutavaralajit. Energiapuukauppa on käynyt vilkkaana koko alkuvuoden ja koivukuidun kysyntä on myös elpymässä.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678