Puukauppa vilkastui huhtikuussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus sai huhtikuussa ostettua yksityismetsistä 1,2 miljoonaa kuutiota puuta. Tammi-huhtikuun ostomäärä oli lähes kaksinkertainen vuoden 2009 vastaavaan aikaan verrattuna.

Metsäteollisuustuotteiden markkinat ovat lähteneet vetämään, mikä on lisännyt puun tarvetta. Tammi-huhtikuussa tukkien ostomäärä on kasvanut 95 prosenttia ja kuitupuun ostot 83 prosenttia viime vuoden tammi-huhtikuuhun verrattuna. Kuusitukin ostomäärä kaksinkertaistui.

Lopputuotteiden kysynnän elpyessä myös puusta on maksettu parempaa hintaa. Havutukkien kantohinnat nousivat maaliskuusta 4 prosenttia ja koivutukin hinta 3 prosenttia. Mäntytukin kantohinta oli keskimäärin 51 euroa kuutiolta ja kuusitukin 52 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 38 euroa kuutiolta.

Mäntykuidun hinta nousi 4 prosenttia ja siitä maksettiin 15 euroa kuutiolta. Kuusi- ja koivukuitupuun hinnat nousivat 1-2 prosenttia. Kuusikuidusta maksettiin 18 euroa kuutiolta ja koivukuidusta 14 euroa kuutiolta.

Lopputuotteiden kysynnän jatkuessa hyvänä metsäteollisuus tarvitsee kaikkia puutavaralajeja ja on kiinnostunut kaikista leimikoista. Myös puun tarjonta on piristynyt, joten näillä eväillä on hyvä jatkaa vilkasta puukauppaa. Vaikka puukauppatilanne on keskimäärin parantunut, eräin paikoin teollisuus ei vielä saa ostettua puuta riittävästi.

Puukaupan vilkastuessa myös energiapuuta tulee enemmän markkinoille. Kustannustehokkain tapa lisätä metsäbiomassan energiakäyttöä on mobilisoida lisää puuta metsistä jalostukseen. Suomen kestävistä puunkorjuumahdollisuuksista jää joka vuosi käyttämättä merkittävä osa.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, puh. 09 132 6678

Puukauppatilastot