Puukauppa vaimeni lomakaudella heinäkuussa

Tiedotteet |

Heinäkuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä puuta miljoona kuutiota. Määrä on samalla tasolla kuin keskimäärin edellisvuosien heinäkuussa.

Puun kantohintojen lasku jatkui heinäkuussa. Raaka-ainekustannukset ovat edelleen Suomessa korkealla tasolla metsäteollisuustuotteiden markkinatilanteeseen nähden.

Tammi-heinäkuussa puuta ostettiin 15,9 miljoonaa kuutiota, mikä on enemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Tukkien ostomäärä nousi 7 ja kuitupuun 8,4 miljoonaan kuutioon.

Puun kantohinnat laskivat

Puun kantohintojen keväällä alkanut nousu kääntyi kesäkuussa laskuun ja jatkui edelleen heinäkuussa. Puun hinta on metsäteollisuustuotteiden markkinatilanteeseen nähden korkealla, mikä lisää metsäteollisuuden kustannustaakkaa ja heikentää suomalaisten puu- ja puupohjaisten tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli heinäkuussa valtakunnallisesti keskimäärin 53–54 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 41 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta 15–16 ja kuusikuidusta 17 euroa kuutiolta.

Alueittain ja hakkuutavoittain havutukin kantohinta vaihteli heinäkuussa 40 ja 56 euron välillä. Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Näiden tekijöiden vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästikin jopa vierekkäisillä kohteilla.

Puukaupalle on syksyllä hyvät edellytykset

Kysyntää on sekä tukkivaltaisille uudistushakkuille että harvennuksille kuten myös energiapuukohteille. Lomien jälkeen puukaupan odotetaan jälleen vilkastuvan. Yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina. Hakkuumahdollisuuksista jää vuosittain lähes neljännes käyttämättä, koska puuta ei saada metsistä markkinoille.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678