Puukauppa tammi-kesäkuu 2013: Puukauppaa käytiin vilkkaasti

Tiedotteet |

Vuoden 2013 alussa puukauppa lähti vilkkaasti käyntiin ja se jatkui hyvänä myös vuoden toisella neljänneksellä. Puuta ostettiin 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Puun hinta oli korkealla metsäteollisuustuotteiden hintoihin nähden. 

Tammi-kesäkuussa puuta ostettiin 16,2 miljoonaa kuutiota. Tukkien ostomäärä oli 7,3 ja kuitupuuta 8,3 miljoonaa kuutiota.

Kantohintojen nousu taittui kesäkuussa

Keväällä alkanut puun kantohintojen nousu talttui kesäkuussa. Puun hinta on edelleen korkealla suhteessa lopputuotteiden hintoihin. Korkea puun hinta lisää metsäteollisuuden kustannustaakkaa ja heikentää teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Kesäkuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 56–57 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 31 ja 45 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja se vaihteli 12 ja 20 euron välillä.

Lisätietoja antaa

Anu Islander

Metsäasiantuntija

040 729 3678