Puukauppa pyörittää aluetalouksia

Tiedotteet |
 

  • Metsäteollisuus maksaa vuosittain yksityisille metsäomistajille puunmyyntituloja noin 1,5 miljardia euroa. Summa on yhtä suuri kuin jos joka viikko vuoden ympäri jaettaisiin 30 lähes miljoonan euron lottopottia.
  • Suomessa tehdään noin 140 000 puukauppaa vuodessa. Keskimääräinen puukauppa on suuruudeltaan noin 11 000 euroa. Tämä on enemmän kuin kolmannes suomalaisten noin 31 000 euron keskimääräisestä vuosipalkasta.
  • Puun koko arvoketjun – metsästä valmiiksi tuotteiksi – kansantaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Merkitystä korostaa se, että metsäteollisuuden tuotanto perustuu suurimmaksi osaksi (85 %) kotimaisiin raaka-aineisiin.

Suomalaisen puun pääasiallinen käyttäjä on Suomessa toimiva metsäteollisuus.  Metsäteollisuuden toimintaedellytysten ja investointien kannalta on oleellista, että raaka-aineen saatavuus on tasaista. Tämä takaa myös metsänomistajille tasaisen tulovirran vuosiksi eteenpäin. Myymällä puuta metsäomistajat voivat turvata tulovirtansa ja samalla koko puuketjusta toimeentulonsa saavien suomalaisten hyvinvoinnin.

Koska kaksi kolmasosaa – miljardi euroa – kantorahatuloista ja valtaosa metsäkone- ja rekkayrittäjien tuloista jää metsän sijaintiseudulle, pyörittää metsätalous monia aluetalouksia.

Kotimaiset tuotantopanokset

Metsäteollisuus tuo kolmanneksen Suomen nettovientituloista, sillä sen tuotannon raaka-aineista vain 15 prosenttia on ulkomaista perua. Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan lähes 90 000 henkilöä ja koko metsäsektori lähes 200 000 henkilöä. Metsäteollisuus on myös merkittävä kuljettaja: neljännes maantiekuljetuksista, yli 60 prosenttia rautatiekuljetuksista, 45 prosenttia meriviennistä ja 15 prosenttia tuonnista tuo työtä kuljetussektorille.

Metsäteollisuuden ympärille on kasvanut kansainvälisesti menestynyt ja ainutlaatuinen metsäklusteri, jonka tärkeitä osia ovat paikallisten metsäkone- ja rekkayrittäjien ohella metsä- ja paperikoneiden sekä kemikaalien valmistajat että konsultointi- ja kunnossapitopalveluja tarjoavat yritykset.  Metsäsektorin välilliset vaikutukset kansantalouteen ovatkin huomattavat.

Metsäteollisuuden ja metsätalouden yhteenlaskettu osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin kuusi prosenttia. Metsäsektorin osuus alueellisesta bruttokansantuotteesta on eräissä maakunnissa lähes 20 prosenttia, monissa seutukunnissa vielä huomattavasti enemmänkin. Useissa maakunnissa metsäsektori on selvästi suurin teollinen toimija.