Puukauppa oli vaisua vuonna 2009

Tiedotteet |

Vuosi 2009 oli puukaupassa ennätyksellisen vaisu, vain vuonna 1991 ostomäärä yksityismetsistä on ollut pienempi. Ostot yksityismetsistä olivat 16,4 miljoonaa kuutiota, mikä oli reilu puolet edellisestä vuodesta.

Vuoden ostot vastasivat noin 21 miljoonaa kuutiota korjattua puuta. 

"Metsäalan organisaatiouudistuksella on selkeytettävä toimijoiden rooleja ja lisättävä metsäpalvelujen tarjontaa," sanoo johtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä. "Tarvitaan uusia toimintamalleja ja yrittäjiä, jotta metsänomistajille voidaan tarjota aktiivisesti palveluja ja puukauppaan saadaan vauhtia," Portin jatkaa.

Joulukuun loppukiri

Vuonna 2009 havutukkien kantohinnat laskivat keskimäärin 20 prosenttia, koivutukin 27 prosenttia ja kuitupuiden kantohinnat 16–20 prosenttia. Joulukuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 48 euroa kuutiolta ja koivutukista 35 euroa. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 14 euroa ja kuusikuidun 18 euroa kuutiolta.

Verohuojennuksen puolittuminen vuodenvaihteessa 50 prosentista 25 prosenttiin sai aikaan loppukirin, minkä ansiosta joulukuun ostomäärä nousi 6,1 miljoonaan kuutioon eli yli kolmannekseen koko vuoden määrästä.

Sahateollisuus kärsi vuoden aikana tukkien tarjonnan niukkuudesta. Vuoden 2007 huippuhinnat täysin toisenlaisessa suhdannetilanteessa vaikuttivat vielä hintaodotuksiin. Joulukuun vilkkaampi puukauppa paransi hieman tilannetta vaikka koko vuoden mänty- ja kuusitukin ostomäärät jäivät 29 prosenttia alle edellisen vuoden. Kuitupuun ostot jäivät noin puoleen.

Kotimaista puuta tarvitaan aiempien vuosien tahtiin

Pyöreän puun tuonti Venäjältä putosi neljännekseen vuonna 2009, joten tuontipuun väheneminen lisää kotimaisen puun tarvetta.

Viime vuonna metsänomistajille maksetut kantorahatulot olivat noin 0,7 miljardia euroa. Lisäksi puunkorjuulla on merkittävä työllistävä vaikutus maakunnissa.

Hankintakauppojen osuus laski edellisen vuoden 29 prosentista 21 prosenttiin. Hankintakauppoina, joissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle, ostettiin yhteensä 3,5 miljoonaa kuutiota. Kaksi kolmasosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta. 

Pakkasten ansiosta myös pehmeille maille

Keskimäärin noin puolet leimikoista on talvileimikoita, joista osa on jäänyt viime vuosien leutojen talvien vuoksi korjaamatta. Pakkaskelit ovat helpottaneet korjuutilannetta ja nyt päästään pitkästä aikaa pehmeämmillekin maille myös Etelä-Suomessa. Viime vuosien lyhyet pakkasjaksot ovat rajoittaneet pehmeiden turvemaiden puunkorjuuta, mutta tämän vuoden sääolot näyttävät tältä osin lupaavalta.

Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678