Puukauppa oli normaalia hiljaisempaa vuonna 2011

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2011 yksityismetsistä 25,3 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä jäi lähes neljännestä pienemmäksi kuin vuonna 2010, jolloin kesän myrskyt lisäsivät puukauppaa.

Puun kantohinnat olivat edellisvuotta korkeammat. Teollisuus maksoi metsänomistajille kantorahatuloa noin miljardi euroa.

Kaikkien ostajien ostot yksityismetsistä olivat vuonna 2011 arviolta 34 miljoonaa kuutiota puuta.

Vuoden 2011 alussa puukauppa lähti vaisusti käyntiin, mutta vilkastui kesää kohti. Lomakauden jälkeen puukauppa piristyi uudelleen vuoden vilkkaimmalle tasolle ja rauhoittui sen jälkeen loppuvuotta kohti. Joulun jälkeiset myrskyt eivät vielä ehtineet vaikuttaa joulukuun puukauppamääriin.

Puunkorjuun kannalta alkuvuosi sujui hyvin, mutta sateinen syksy ja alkutalvi vaikeuttivat hakkuita ja kuljetuksia. Pakkasten viivästyminen syksyllä lyhensi talvikorjuuaikaa 1-2 kuukaudella.

Ostomäärät putosivat, hinnoissa nousua

Tukkien ostomäärä laski 26 prosenttia ja kuitupuun 22 prosenttia edellisvuodesta. Tukkeja ostettiin 10,3 miljoonaa ja kuitupuuta 14,1 miljoonaa kuutiota.

Havutukkien kantohinnat nousivat keskimäärin 3 prosenttia, koivutukin 8 prosenttia, mäntykuidun 4 prosenttia ja kuusi- sekä koivukuidun 2 prosenttia. Joulukuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 53 euroa kuutiolta, kuusitukista 54 ja koivutukista 41 euroa kuutiolta. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 15 euroa ja kuusikuidun 18 euroa kuutiolta.

Hankintakauppojen, joissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle, osuus nousi edellisen vuoden 17 prosentista 18 prosenttiin. Hankintakauppoina ostettiin yhteensä 4,7 miljoonaa kuutiota. Yli kolme neljäsosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta.

Uudistushakkuiden osuus kokonaisostomäärästä oli reilut puolet, harvennuksilta ostettu määrä oli reilun kolmanneksen ja ensiharvennusten osuus 14 prosenttia. Kolme neljäsosaa tukeista ostettiin uudistushakkuilta ja vastaavasti kaksi kolmasosaa kuitupuusta harvennuksilta.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678