Puukauppa normaalia vaisumpaa elokuussa

Tiedotteet |

Elokuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä puuta 2 miljoona kuutiota. Määrä on pienempi kuin keskimäärin edellisvuosien elokuussa.

Tukin kantohinnat laskivat hieman. Metsäteollisuustuotteiden markkinatilanteeseen nähden raaka-ainekustannukset ovat edelleen Suomessa korkealla tasolla.

Tammi-elokuussa puuta ostettiin 17,9 miljoonaa kuutiota, mikä on enemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Tukkien ostomäärä nousi 7,8 ja kuitupuun 9,5 miljoonaan kuutioon.

Tukin hinnoissa laskua

Tukkien kantohinnat laskivat 1-3 prosenttia heinäkuusta. Koivukuidun hinta nousi 3 prosenttia, mäntykuidun hinta pysyi ennallaan ja kuusikuidun hinta laski 2 prosenttia. Puun hinta on metsäteollisuustuotteiden markkinatilanteeseen nähden korkealla, mikä lisää metsäteollisuuden kustannustaakkaa ja heikentää suomalaisten puu- ja puupohjaisten tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli heinäkuussa valtakunnallisesti keskimäärin 52–53 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 40 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta 15–16 ja kuusikuidusta 17 euroa kuutiolta.

Puumarkkinoiden toimivuutta parannettava

Tehtaat käyttävät puuta tasaisesti ympäri vuoden, mutta puukaupassa on suuria heilahteluja.

"Puumarkkinoiden keskeisiin haasteisiin on löydettävä nopeasti ratkaisuja. Tavoitteena on tasaisempi, ennustettavampi ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen puun saatavuus", toteaa Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo.

Salon mukaan puumarkkinoiden pitäisi sopeutua nopeammin lopputuotteiden markkinahintojen laskuun ja ilman että puun tarjonta romahtaa kokonaan.

"Puumarkkinoiden kehittäminen on metsäalalle yhteinen haaste, joka saataisiin osaltaan ratkaistua esimerkiksi edistämällä ammattimaista metsänomistusta. Hyvä lähtökohta kehitykselle on se, että kaikilla olisi yhteinen tahto saada tasaisesti puuta liikkeelle ja pitää pyörät pyörimässä", Salo jatkaa.

Suomen metsissä puuta on riittävästi. Vuotuinen kasvu on lähes kaksinkertainen hakkuisiin verrattuna ja kestävistä hakkuumahdollisuuksistakin jää vuosittain lähes neljännes käyttämättä.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678
Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610, 045 875 8911