Puukauppa käynnistyi vilkkaasti

Tiedotteet |

Tammikuun paukkupakkasilla puukauppa lähti käyntiin pirteästi. Metsäteollisuus ry:n jäsenet ostivat puuta 2,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammikuussa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tukkien ostomäärä oli miljoona kuutiota, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammikuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Myös kuitupuun ostomäärä, 1,7 miljoonaa kuutiota, oli 26 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajanjaksona.

Puunkorjuuta ovat vauhdittaneet pakkaskelit, joiden toivotaan jatkuvan pitkälle kevääseen. Tällöin saadaan purettua edellisvuosilta jääneitä talvikorjuurästejä ja mahdollisuuksien mukaan myös ostettua uusia kohteita korjuuseen.

Tammikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 53 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 57 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteli 34 ja 45 euron välillä. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 15 euroa ja kuusikuidun 17 euroa kuutiolta. Kuitupuiden hinta vaihteli 10 ja 18 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttaa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Lisää rytinää metsiin

Teollisuus tarvitsee käyttöönsä puuta tasaisesti ja kilpailukykyisin kustannuksin kaikissa suhdannetilanteissa. Kotimaisen puun käyttö teollisuudessa on pysynyt korkealla tasolla viime vuodet ja uudet investoinnit lisäävät merkittävästi puun käyttöä.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo on tyytyväinen puukaupan pirteään käynnistymiseen: ”Lukujen valossa tammikuun puukauppa on käynyt erittäin hyvin. Pitämällä jatkossa kustannukset kilpailukykyisinä luomme parhaiten edellytyksiä kotimaiseen puuhun perustuvien tuotteiden kysynnän vahvistumiselle. Sipilän hallituksen tavoite lisätä puun käyttöä on niin kunnianhimoinen, että sen saavuttamiseksi tällä hallituskaudella tulee kaikkien kantaa aidosti kortensa kekoon. Nyt kannattaa laittaa pyörät pyörimään ja aikaansaada lisää rytinää metsiin.”

Lisätietoja antavat:

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 729 3678