Puukauppa kävi vilkkaana toukokuussa

Tiedotteet |

Toukokuun puukaupassa jatkui hyvä tahti. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä 3,8 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuosiin verrattuna.

Puun hinta nousi, mikä lisäsi teollisuuden raaka-ainekustannuksia. Korkeat raaka-ainekustannukset heikentävät teollisuuden kilpailukykyä.

Tammi-toukokuun ostomäärä oli 11,5 miljoonaa kuutiota. Tukkien ostomäärä nousi alkuvuonna 5,2 ja kuitupuun 6 miljoonaan kuutioon. Viime vuosiin verrattuna puukauppa on hyvässä vauhdissa.

Hyvän puukauppavireen toivotaan jatkuvan

Vilkkaasti käynyt puukauppa osoittaa, että kaikille puutavaralajeille on tarvetta. Puukaupan hyvä tahti tuo ainespuun lisäksi myös enemmän energiapuuta markkinoille. Maailman talousnäkymien epävarmuudesta huolimatta teollisuuden puunkäyttö on toistaiseksi ollut hyvällä tasolla.

Teollisuus tarvitsee kustannuksiltaan kilpailukykyistä raaka-ainetta

Puuraaka-aineen saatavuus ja kustannukset vaikuttavat oleellisesti metsäteollisuuden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Puun hinta on nyt pitkän aikavälin keskiarvoja korkeammalla ja teollisuuden näkökulmasta markkinatilanteeseen nähden kallista. Toukokuussa havutukkien kantohinnat nousivat 2–3 prosenttia, kuusikuidun 4 ja koivukuidun 2 prosenttia huhtikuuhun verrattuna.

Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli toukokuussa valtakunnallisesti keskimäärin 55–56 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 43 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta 16 ja kuusikuidusta 18 euroa kuutiolta. 

Puun kantohinnoissa on suuriakin alueellisia eroja, mikä selittyy muun muassa korjuu- ja kuljetuskustannuksilla ja puuston järeydellä. Esimerkiksi kuusitukin hinta vaihteli toukokuussa 47 ja 57 euron ja mäntytukin 49 ja 57 euron välillä. 

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678