Puukauppa kävi syyskuussa kohtuullisen hyvin

Tiedotteet |

Syyskuun puukauppa kävi kohtuullisen hyvin. Puun hinnat olivat pitkän aikavälin keskiarvoihin nähden korkealla tasolla. Kaikille puutavaralajeille on markkinoilla kysyntää.

Puun kantohinnat olivat syyskuussa samalla korkealla tasolla vuodentakaiseen verrattuna. Elokuuhun verrattuna kantohinnoissa oli havaittavissa pientä laskua.

Mäntytukin kantohinta oli syyskuussa noin 55 euroa kuutiolta ja kuusitukin 56 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 42 euroa kuutiolta. Mänty- ja koivukuidun hinta oli keskimäärin 16 euroa kuutiolta, ja kuusikuidusta maksettiin keskimäärin 19 euroa kuutiolta.

Metsäteollisuus osti syyskuussa yksityismetsistä 2,9 miljoonaa kuutiota puuta. Koko alkuvuoden aikana puuta ostettiin 17,8 miljoonaa kuutiota. Kuitupuun ostomäärä oli 9,9 miljoonaa kuutiota. Tukkipuuta ostettiin 7,2 miljoonaa kuutiota.

Puukauppaan odotetaan vireää syksyä ja talvea

Syksy on ollut perinteisesti vilkasta aikaa puukaupassa. Nykyiset korkeat kantohinnat luovat hyvät edellytykset puukauppaan myös loppuvuodelle, ja kaikkien puutavaralajien kysyntä on tasaista.

Puuraaka-aineen tasainen saatavuus tukee kotimaisen puun käytön kasvua ja on puunjalostusteollisuuden toiminnan perusedellytys.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678