Puukauppa kävi normaaliin tahtiin – katse tulevassa kasvussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana. 

Suomalaisen puun käyttöä on mahdollista lisätä lähivuosina merkittävästi uusien investointien myötä. Edellytyksenä ovat toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistavat päätökset sekä metsänomistajien aktiivisuus puukaupassa.

Puukauppaa käytiin edellisvuosien tapaan

Leuto talvi haastoi metsäteollisuuden puunhankintaa. Erityisesti Etelä-Suomessa talvileimikoiden korjuuaika jäi lyhyeksi.

Tukkien ostomäärä oli 1,8 miljoonaa kuutiota, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin keskimäärin tammi-helmikuussa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuitupuun ostomäärä 2,6 miljoonaa kuutiota oli 11 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajankohtana.

Kantohinnat lähes ennallaan

Helmikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 43 ja 57 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteluväli 38–45 euroa. Kuitupuun keskihinta oli 15–17 euroa kuutiolta ja vaihteli 11 ja 18 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Raaka-aineen saatavuus kasvun edellytys

Kotimaisen puun käytön tasainen kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana kertoo teollisuuden vahvasta sitoutumisesta kotimaisiin puumarkkinoihin. Näköpiirissä oleva vuosittainen raakapuun kysynnän lisäys 10 miljoonalla kuutiolla vuoteen 2017 mennessä on suurin muutos markkinoilla miesmuistiin”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

”Raaka-aineen saatavuuden varmistamiseksi on tärkeää saada metsänomistajat kattavasti mukaan biotalouden rakentamiseen. Kehitystyössä kannattaa käydä läpi myös puun tarjontaa vahvistavat veroratkaisut. Tavoitteena tulisi olla aktiivisen metsänomistajan verotuksen keventäminen veropohjaa laajentamalla. Odotamme päättäjiltä toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistavaa politiikkaa sekä metsänomistajilta aktiivisuutta metsien hoitoon ja puun myyntiin”, Salo jatkaa.

Lisätietoja:
Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 729 367