Puukauppa kävi marraskuussa normaaliin tahtiin

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä 3,6 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä vastaa pitkän aikavälin keskimääräistä marraskuun ostomäärää.

Puun kysyntätilanne on ajankohtaan nähden normaali. Kysynnässä on puutavaralaji- ja yrityskohtaisia eroja eri alueilla. 

Koko tammi-marraskuun ostomäärä, 30,1 miljoonaa kuutiota, oli lähes kolminkertainen vuoden 2009 vastaavan ajan ostoihin verrattuna. Kuitupuuta ostettiin tammi-marraskuussa 16 miljoonaa kuutiota ja tukkipuuta 13 miljoonaa kuutiota.

Kantohinnat lähes lokakuun tasolla

Kantohinnat säilyivät marraskuussa lähes lokakuun tasolla. Mäntytukin keskikantohinta oli 54 euroa kuutiolta ja kuusitukin keskikantohinta 55 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 40 euroa kuutiolta. Mänty- ja koivukuidun keskimääräinen kantohinta oli 16 euroa kuutiolta. Kuusikuidusta maksettiin keskimäärin 19 euroa kuutiolta.

Uudistushakkuukohteilla havutukista maksettiin keskimäärin 56 euroa kuutiolta ja harvennuskohteilla 48 euroa kuutiolta. Mänty- ja koivukuidusta maksettiin uudistushakkuukohteissa 18 euroa kuutiolta, harvennuskohteissa 15 euroa kuutiolta ja ensiharvennuksilla 12–13 euroa kuutiolta. Kuusikuidun vastaavat hinnat olivat 21, 17 ja 13 euroa kuutiolta.

Lisätietoja antaa:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678

Puukauppatilastot