Puukauppa kävi marraskuussa edellisvuosia vaisummin – raakapuun korkeat kustannukset näivettävät sahateollisuutta

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä puuta 2,5 miljoona kuutiota. Määrä on viidenneksen pienempi kuin edellisvuosien marraskuussa.

Etenkin sahoilla raaka-ainekustannukset ovat selkeästi kilpailijamaita korkeammat ja heikentävät niiden kilpailukykyä. Puumarkkinoiden toimivuutta on parannettava, jotta metsäteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa voitaisiin turvata.

Hyvin toimivan puuhuollon perusedellytyksenä on puuraaka-aineen riittävä ja tasainen saatavuus kilpailukykyisin kustannuksin. Pöyryn kansainvälisen hintaseurannan mukaan havutukista maksettiin Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä maailman kolmanneksi kalleinta hintaa. Lisäksi tukkien keskikoko on Suomessa hintajohtajia pienempi, mikä edelleen heikentää sahatavarasaantoa. Suurimmat puumarkkinoiden ongelmat liittyvät havutukkiin, mutta markkinoiden rakenteelliset ongelmat koskevat koko metsäteollisuutta. Kun markkinatilanteen muutoksissa tuotantokapasiteetti joustaa raaka-aineen hinnan sijaan, on riskinä tuotannon siirtyminen kilpailukykyisempiin maihin.

"Sahateollisuuden näkökulmasta tilanne on edelleen kestämätön. Metsänomistus muuttuu Suomessa yhä enemmän harrastukseksi. Monella metsänomistajalla ei ole halua myydä puuta edes maailman parhaimpaan hintaan. Nykykehitys vaarantaa teollisuuden puuhuollon eikä kannusta investoimaan Suomeen", sanoo Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo.

"Nyt on ryhdyttävä välittömästi lyhyen ja pitkän tähtäimen toimiin puumarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Puun käyttö tulee nostaa kestävän hakkuumahdollisuuden tasolle noin 70 miljoonaan kuutiometriin. Puumarkkinoiden näkökulmasta ratkaisun avaimet löytyvät yrittäjämäisestä metsänomistuksesta sekä kannustamisesta aktiiviseen metsätalouteen", muistuttaa Salo.

Kantohinnoissa edelleen lievää nousua

Tammi-marraskuussa puuta ostettiin 26,3 miljoonaa kuutiota, mistä tukkien osuus oli 11,2 ja kuitupuun 14,1 miljoonaa kuutiota. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat nousivat 1 prosentin ja koivutukin hinta 2 prosenttia lokakuusta. Mäntykuidun hinta nousi 1 prosentin ja kuusi- ja koivukuidun hinnat nousivat 2 prosenttia. Mänty- ja kuusitukista maksettiin lokakuussa valtakunnallisesti keskimäärin 54 euroa kuutiolta. Koivutukin kantohinta oli keskimäärin 42 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidun 16 ja kuusikuidun 18 euroa kuutiolta.

Kaikelle puulle on kysyntää

Kaikelle puulle on nyt kysyntää. Pakkaskelien tulo on helpottanut puunkorjuuta ja se lisää mahdollisuuksia operoida myös talvileimikoissa. Eri puutavaralajien kysyntä vaihtelee toimijoittain ja alueittain.

Lisätietoja antavat:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678

Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6610, 045 875 8911