Puukauppa kävi lokakuussa tasaiseen tahtiin – puukustannus sahateollisuudelle kestämätön

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti lokakuussa yksityismetsistä puuta 3,2 miljoona kuutiota. Määrä kasvoi viidenneksen syyskuusta. Puukustannukset olivat korkealla suhteessa lopputuotteiden markkinahintoihin, mikä tekee sahateollisuuden tilanteesta täysin kestämättömän.

Teollisuus tarvitsee kustannuksiltaan kilpailukykyistä raaka-ainetta toimintaedellytysten säilyttämiseksi vaikeassa markkinatilanteessa.

Puukustannuksissa erityisen vaikea tilanne oli sahateollisuudessa, jossa kantohinnan osuus on keskimäärin 70 prosenttia sahatavaran tuotantokustannuksista. Havutukista maksettiin Suomessa huhti-kesäkuussa maailman kolmanneksi kalleinta hintaa. Vaikeassa markkinatilanteessa on raaka-ainekustannusten oltava riittävän matalalla, jotta teollisuuden tuotantokapasiteetti säilyy.

Kantohinnoissa lievää nousua

Tammi-lokakuussa puuta ostettiin 23,7 miljoonaa kuutiota, mistä tukkien osuus oli 10,1 ja kuitupuun 12,8 miljoonaa kuutiota. Lokakuussa viikko-ostomäärät olivat tasaisesti yli 0,5 miljoonaa kuutiota. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat nousivat 1 prosentin ja koivutukin hinta 2 prosenttia syyskuusta. Mäntykuidun hinta laski 1 prosentin ja kuusi- ja koivukuidun hinnat nousivat 1 prosentin.

Mänty- ja kuusitukista maksettiin lokakuussa valtakunnallisesti keskimäärin 53–54 euroa kuutiolta. Koivutukin kantohinta oli keskimäärin 41 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidun 16 ja kuusikuidun 17 euroa kuutiolta.

Alueittain ja hakkuutavoittain havutukin kantohinta vaihteli lokakuussa 42 ja 57 euron välillä. Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka sekä maasto ja korjuuajankohta. Näiden tekijöiden vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästikin jopa vierekkäisillä kohteilla. 

Teollisuus tarvitsee tasaisesti kotimaista puuta

Teollisuus tarvitsee kilpailukykyistä kotimaista puuta ja puukaupan odotetaan käyvän tasaisesti myös loppuvuonna. Kaikelle puulle on kysyntää. Kesän ja syksyn poikkeuksellisen sateinen sää lisää teollisuuden korjuukustannuksia ja heikentää kilpailukykyä. Kysyntää on erityisesti sellaisista kohteista, jotka voidaan korjata myös sulan maan aikana. Tuleva talvi näyttää, millaiseksi talvileimikoiden kysyntä muodostuu.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678