Puukauppa kävi lokakuussa miljoonan kuution viikkovauhdilla

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti lokakuussa yksityismetsistä 4,3 miljoonaa kuutiota puuta. Tammi-lokakuun ostomäärä 26,4 miljoonaa kuutiota oli lähes nelinkertainen vuoden 2009 vastaavan ajan ostoihin verrattuna.

Kuitupuuta ostettiin tammi-lokakuussa 13,9 miljoonaa kuutiota ja tukkipuuta 11,6 miljoonaa kuutiota.

Kantohinnoissa pientä nousua

Kantohinnat nousivat edelleen syyskuusta hieman. Mäntytukin keskikantohinta oli 56 euroa kuutiolta ja kuusitukin 58 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 40 euroa kuutiolta.

Mänty- ja koivukuidun keskimääräinen kantohinta oli 16 euroa kuutiolta. Kuusikuidusta maksettiin keskimäärin 19 euroa kuutiolta.

Kantohinnat julkaistaan jatkossa hakkuutavoittain – Parempaa puukaupan hintainformaatiota

Metsäteollisuus alkaa julkaista marraskuun 2010 alusta alkaen kantohinnat hakkuutavoittain parantaakseen puukaupan hintainformaatiota.

Eri hakkuutavoilla korjattavan puun hintaerot johtuvat esimerkiksi leimikon koosta, korjattavan puuston määrästä/hehtaari, kuljetusmatkoista ja korjuuajankohdasta.

Uudistettavilta alueilta saadaan selvästi enemmän puuta kuin harvennuksissa, keskimäärin 200 kuutiota hehtaarilta. Tästä syystä uudistushakkuiden kantohinnat ovat olleet keskimäärin 30 – 50 prosenttia korkeammat kuin ensiharvennuskohteissa, joilta yleensä korjataan puuta alle 50 kuutiota hehtaarilta.

Muilta harvennuskohteilta puuta saadaan ensiharvennuksia enemmän, jolloin kantohinnat ovat keskimäärin 20 prosenttia korkeammat. Kuitupuusta yli puolet tulee harvennuskohteilta. Valtaosa tukeista tulee uudistushakkuista. 

Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678