Puukauppa kävi hyvin vuonna 2014 – tulevat investoinnit haastavat puumarkkinat

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2014 yksityismetsistä puuta 31,1 miljoonaa kuutiota. Määrä jäi 7 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi, mutta oli 2 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä ostomäärää suurempi. Suunnitellut investoinnit ovat suuri haaste kotimaisten puumarkkinoiden toimivuudelle. Jatkossa teollisuuden toiminta- ja investointiedellytyksiä on parannettava puun tarjonnan rakenteita vahvistamalla.

Puukauppa käynnistyi alkuvuodesta vilkkaammin kuin aikaisempina vuosina. Tahti pysyi tasaisena kesään saakka. Hiljaisen kesälomakauden jälkeen puukauppa piristyi jälleen syksyllä, mutta hiipui hieman vuoden loppua kohti pääosin epävarmojen talvikorjuuolosuhteiden vuoksi.

Raakapuukustannukset laskivat hieman viime vuodesta

Tukkeja ostettiin yhteensä 13,7 ja kuitupuuta 16,3 miljoonaa kuutiota. Mäntytukin keskimääräinen kantohinta pysyi edellisvuoden tasolla. Kuusitukin kantohinta laski yhden prosentin ja koivutukin nousi yhden prosentin. Mänty- ja koivukuidun hinta laski yhden prosentin ja kuusikuidun 2 prosenttia. Joulukuussa 2014 mäntytukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 57 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 54 euroa kuutiolta vaihdellen 44 ja 56 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli 34 ja 45 euron välillä. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 16 euroa ja kuusikuidun 17 euroa kuutiolta. Kuitupuiden hinta vaihteli 12 ja 19 euron välillä.

Hankintakauppoina puuta ostettiin vuonna 2014 yhteensä 5,8 miljoonaa kuutiota ja niiden osuus nousi edellisen vuoden 15 prosentista 19 prosenttiin. Noin kolme neljäsosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta. Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle.

Puun tarjonnan rakenteita vahvistettava

Yksityismetsien puu on ratkaisevassa asemassa, kun puun kysyntä kasvaa. Myös kasvavan kysynnän tilanteessa puun tarjonnan on oltava hyvin ennakoitavaa ja toimittava tasaisesti. Metsäteollisuuden tiedossa olevat investoinnit lisäisivät puun kysyntää 10 miljoona kuutiota vuodessa vuoteen 2017 mennessä. Nämä edellyttävät yksityismetsien nykyisten hakkuiden kasvattamista yli viidenneksellä.

”Metsänomistajia tulee motivoida myymään puuta aiempaa enemmän ja hoitamaan metsiään aiempaa paremmin. Lisäksi tulee varmistaa tasapuolinen markkina-asema puun eri käyttömuodoille, mikä tarkoittaa nopealla aikataululla jalostuskelpoisen puun polton tuista luopumista. Näin turvataan investoinnit sekä maksimoidaan kantorahatulot metsänomistajille ja suomalaisten hyvinvointi kasvavien vientitulojen kautta”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Lisätietoja antavat:

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 729 3678