Puukauppa kävi alkuvuonna hyvin – mittavat investointisuunnitelmat haastavat kotimaan puumarkkinat

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa yksityismetsistä 11 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli yli neljänneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Metsäteollisuuden kehittymisen ja investointien toteutumisen edellytyksenä on pitkällä aikavälillä riittävä, tasainen ja kustannuskilpailukykyinen puun saatavuus.

Kantohinnoissa ei suuria muutoksia

Huhtikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 56 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 33 ja 45 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja vaihteli 12 ja 19 euron välillä. Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Suuret investoinnit edellyttävät puuta riittävästi ja ripeästi

Metsäteollisuuden uudet investointipäätökset ja -suunnitelmat merkitsevät toteutuessaan vähintään 10 miljoonan puukuution lisäystä. Valtaosa tästä perustuisi kotimaiseen puuhun eli investointien vaikutus Suomen kansantaloudelle olisi erittäin merkittävä.

”Nyt on tehtävä myös poliittisin päätöksin kaikki voitava investointien toteutumisen varmistamiseksi. Metsäpolitiikassa tämä tarkoittaa puun tarjonnan rakenteellista vahvistamista, laaja-alaisempaa ja aktiivisempaa metsätaloutta sekä metsälörakenteen eheytymistä”, sanoo Tomi Salo, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja.

”Ammattimaista metsänomistusta on lisättävä merkittävästi ja kaikki metsänomistajat on saatava hoitamaan metsiään nykyistä aktiivisemmin. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi on kehitettävä uusia ja nykyistä tehokkaampia ratkaisuja ja metsävaratietoa on hyödynnettävä paremmin. Puun kuljetuksissa tarvitaan toimivaa logistiikkaa ja infraa, jotta kuljetukset eivät muodostu investointien ja kasvun pullonkaulaksi”, Salo jatkaa.

Lisätietoja antavat:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6610, 045 875 8911