Puukauppa kasvun tiellä – hakkuita voidaan lisätä kestävästi

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-lokakuussa yksityismetsistä seitsemän prosenttia keskimääräistä enemmän puuta. Puukaupan kasvu on osoitus metsänomistajien ja metsäteollisuuden yhteistyön toimivuudesta, mikä on edellytys tulevaisuuden hakkuutavoitteiden saavuttamiselle. Kotimaan hakkuita voidaan jatkossakin lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta vaarantamatta ja kustannuskilpailukyky on pidettävä keskiössä.

Kuitupuuta ostettiin 14,2 miljoonaa kuutiota, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-lokakuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Myös tukkien ostomäärä, 11,3 miljoonaa kuutiota, oli 5 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajanjaksona.

Puunkorjuun kannalta syksy oli hyvä. Pitkän sateettoman jakson ansiosta hakkuita on voitu tehdä myös talvikorjuukohteilla. Kaikelle puulle on kysyntää ja puukaupassa odotetaan reipasta tahtia myös loppuvuonna.

Kantohinnat pysyneet vakaina

Lokakuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 53–55 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 43 ja 58 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli 35 ja 46 euron välillä. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 15 euroa ja kuusikuidun 17 euroa kuutiolta. Kuitupuiden hinta vaihteli 10 ja 19 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Yhteistyöllä kasvuun

Metsäteollisuuden kotimaisen puun käyttö nousee vuosien 2017–2018 aikana Suomessa historiallisen suureksi, kun kaikkien uusien investointien puuhuolto käynnistyy täysimääräisesti.

”Lähivuosien puuhuollollinen haaste metsäteollisuudelle ja myös suomalaisille metsänomistajille on valtava. Puukaupan toteutuminen vuonna 2016 osoittaa selvää kasvusuuntaa. Kasvu on paras merkki käytännön kentän yhteistyön toimivuudesta ja se myös luo uskoa lähivuosien haasteissa onnistumiseen. Nyt on tiiviin yhteistyön aika ja markkinaosapuolten kannattaa keskittyä kaikessa tekemisessään oleelliseen eli kasvuun. Vain kustannuskilpailukykyisesti toimien kasvatamme kantorahatuloja metsänomistajille, metsäteollisuuden vientiä maailmalle ja lisäämme yhteiskunnallista hyvinvointia koko Suomelle”, sanoo metsäjohtaja Tomi Salo Metsäteollisuus ry:stä.

Hakkuiden lisääminen ekologisesti kestävämmin

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat arvioineet tuoreessa selvityksessään, että hakkuiden lisääminen onnistuu myös ekologisesti kestävästi. Kestävyyden edellytyksenä on, että metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehostetaan.

”Suomalainen metsäteollisuus on ollut monimuotoisuuden turvaamisessa kansainvälinen suunnannäyttäjä jo pitkään. Nyt näitä toimia tehostetaan entisestään monin eri tavoin. Esimerkiksi metsäympäristöohjelmamme vuosille 2016–2020 pureutuu ekologisen kestävyyden kannalta kriittisiin kysymyksiin ja yhä lisääntyvää tietopohjaa tullaan hyödyntämään käytännön toiminnassa. Olemme tyytyväisiä, että sidosryhmämme haastavat meitä laaja-alaisesti sekä kirittävät alaamme yhä parempiin ja kestävyyden osa-alueet tasapainoisesti huomioon ottaviin suorituksiin”, jatkaa Salo.

Lisätietoja antavat:

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 729 3678