Puukauppa jatkunut tasaisena

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-lokakuussa yksityismetsistä 25 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana. Nyt jo pitkällä toteutusvaiheessa olevat sekä lähivuosien investoinnit edellyttävät puun tarjonnan merkittävää lisäystä, jota vauhdittamaan tarvitaan hallitukselta nopeavaikutteisia toimia.

Metsäteollisuus osti tammi-lokakuussa tukkeja 10,6 miljoonaa kuutiota, joka on noin prosentin vähemmän kuin keskimäärin vastaavana ajanjaksona viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuitupuun ostomäärä, 13,5 miljoonaa kuutiota, oli 5 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajankohtana.

Puulla on nyt hyvä kysyntä

Lokakuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 53–54 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 43 ja 57 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteluväli 36–45 euroa. Kuitupuun keskihinta oli 15–16 euroa kuutiolta ja vaihteli 10 ja 18 euron välillä.

Kantohinnat vaihtelevat useista syistä. Hintatasoon vaikuttaa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Syksyn sääolosuhteet ovat olleet suotuisat puun korjuun kannalta. Kotimaisen puun kysyntä on vahvaa ja puukaupan odotetaan sujuvan myös loppuvuonna.

”Kotimaisen teollisen ainespuun kysynnän arvioidaan kasvavan seuraavan kahden–kolmen vuoden kuluessa suurimmaksi miesmuistiin. Tiedossa olevien investointien tarjoaman kasvumahdollisuuden realisoiminen edellyttää voimaperäistä puun tarjonnan vahvistamista sekä puun markkinoille tulon parantamista”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

”Puuhuollon haasteen selättämiseksi on markkinoiden toimintaa parannettava kaikin mahdollisin keinoin. Tämän vuoksi etenkin Sipilän hallitusohjelman Puuta liikkeelle -kärkihankkeissa pitää olla suora ja vahva linkki puukauppaan ja puun tarjonnan vahvistumiseen lyhyellä tähtäimellä”, Salo jatkaa.

Lisätietoja:

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 729 3678