Puukauppa jatkui vilkkaana syyskuussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti syyskuussa yksityismetsistä 5,3 miljoonaa kuutiota puuta. Puukaupassa on päästy takaisin pitkän aikavälin tasolle.

Koko tammi-syyskuussa puuta ostettiin yksityismetsistä 22,1 miljoonaa kuutiota. Määrä oli yli nelinkertainen vuoden 2009 vastaavan ajan ostoihin verrattuna. Tammi-syyskuussa ostettiin kuitupuuta 11,6 miljoonaa kuutiota ja tukkipuuta 9,7 miljoonaa kuutiota.

”Puukauppa on käynyt kesän jälkeen vilkkaasti, koska määräaikaiset verohuojennukset ovat voimassa vielä vuoden loppuun. Puukaupan jatkuminen tasaisena on erittäin tärkeää myös jatkossa ja siihen tulisi löytää sopivat keinot”, sanoo metsä- ja ympäristöjohtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä.

Kantohinnat nousivat myrskyä edeltäneelle tasolle

Kantohinnat nousivat hieman elokuusta. Havutukkien hinnat nousivat 4-5 prosenttia. Mäntytukin kantohinta oli keskimäärin 56 euroa kuutiolta ja kuusitukin 57 euroa kuutiolta.

Koivutukin hinta nousi 2 prosenttia ja siitä maksettiin keskimäärin 40 euroa kuutiolta.

Kuitupuiden hinnat nousivat 2-5 prosenttia. Mänty- ja koivukuidun keskimääräinen hinta oli 16 euroa kuutiolta. Kuusikuidusta maksettiin keskimäärin 19 euroa kuutiolta.

Metsäteollisuuden tuotannon kasvu Suomessa on lisännyt puun kysyntää. Kaikille puutavaralajeille, tukit, kuitupuut ja energiapuu, on tarvetta.

Kantohinnat hakkuutavoittain julkaistaan marraskuusta alkaen

Metsäteollisuus alkaa julkaista kantohinnat hakkutavoittain – päätehakkuu, ensiharvennus ja muu harvennus – kuukausittain marraskuusta alkaen. Marraskuun alkupuolella julkaistaan lokakuun tiedot.

Metsäteollisuuden puukauppatilastot

 Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija, puh. 09 132 6678