Puukauppa jatkui normaalia hiljaisempana elokuussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tammi-elokuun puukaupat yksityismetsistä jäivät noin 4,3 miljoonaan kuutioon eli neljännekseen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Puukaupassa näkyy kuitenkin edelleen pieniä piristymisen merkkejä.

Elokuun ostomäärä nousi noin 617 000 kuutiometriin, mikä oli 55 prosenttia enemmän kuin heinäkuussa.


Mänty- ja kuusitukin ostot jäivät elokuussa 67 prosenttia ja koivutukin 80 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Mänty- ja koivukuitupuun ostomäärät olivat noin 80 prosenttia ja kuusikuitupuun 76 prosenttia pienempiä kuin vuoden 2008 vastaavana aikana.

  

Hinnat lähes ennallaan

 

Kuusitukin kantohinta nousi 3 prosenttia heinäkuusta ja siitä maksettiin keskimäärin 44 euroa kuutiolta. Mänty- ja koivutukin kantohinnat pysyivät ennallaan. Mäntytukin keskihinta pysyi 43 eurossa kuutiolta ja koivutukin 36 eurossa kuutiolta.

 

Mäntykuidun kantohinta nousi yhdellä prosentilla, kuusikuidun 4 ja koivukuidun 2 prosenttia. Mäntykuidusta maksettiin keskimäärin 14, kuusikuidusta 19 ja koivukuidusta 13 euroa kuutiolta.

 

Metsätalouden kannattavuutta voidaan parantaa kasvattamalla metsätilojen kokoa ja kehittämällä metsätaloudesta aitoa elinkeinotoimintaa. Tällöin raaka-ainekustannukset alenisivat puunkorjuun ja hankintatyön tehostumisen myötä.

 

Sahateollisuus tarvitsee jatkuvasti tukkipuuta

 

Talouden taantumasta huolimatta puuta tarvitaan jatkuvasti. Sahateollisuudella on tälläkin hetkellä kysyntää erityisesti syksyllä korjattaville havutukkikohteille. Havutukkeja ostettiin tammi-elokuussa 1,7 miljoonaa kuutiota, mikä on noin kolmannes edellisen vuoden vastaavan ajan määrästä. 

Tukkipuuta tarvitaan etenkin saha- ja vaneriteollisuudessa. Ekologisuuden merkitys on nostanut puun arvostusta uusiutuvana raaka-aineena ja tämä valaa uskoa alan tulevaisuuteen.

 

Puunmyyjien kannattaa hyödyntää puun myyntitulojen 50 prosentin veroetu, jonka saa tänä vuonna tehdyistä puukauppatuloista. Ensi vuonna veroetu puolittuu 25 prosenttiin myyntituloista.   

 

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, 

Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678