Puukauppa jatkui maaliskuussa vaisuna: Kansallinen päätös ensiharvennuspuun verovapaudesta tehty – puukauppa voi alkaa

Tiedotteet |

Teollisuus osti maaliskuussa yksityismetsistä 1,1 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli alle puolet vuoden 2007 maaliskuun ostomäärästä. Tammi-maaliskuun ostomäärä 4,6 miljoonaa kuutiota jää myös alle puoleen viime vuoden vastaavan ajankohdan määrästä.

Mäntytukkia on ostettu tammi-maaliskuussa 35 %, kuusitukkia 26 % ja koivutukkia 49 % viime vuoden vastaavan ajan ostoista. Mäntykuitupuuta on saatu ostettua 66 %, kuusikuitupuuta 44 % ja koivukuitupuun 74 % viime vuoteen verrattuna.

Vuoden 2007 maaliskuuhun verrattuna mäntytukin kantohinta on noin prosentin ja kuusitukin sekä kuusikuidun hinta 3 % alemmalla tasolla. Koivutukin kantohinta on 5 % ja mänty- ja koivukuidun 8 % korkeampi kuin viime vuoden maaliskuussa. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli maaliskuussa keskimäärin 57 euroa ja koivutukin 48 euroa/m3. Mänty- ja koivukuidun kantohinta oli keskimäärin 16 euroa/m3 ja kuusikuidun 23 euroa/m3.

Kuitupuun kysyntä jatkuu hyvänä, mutta myös tukkeja tarvitaan. Kesällä korjattavat kohteet ovat nyt ajankohtaisia. Harvennushakkuut kannattaa tehdä ajoissa, sillä ne edistävät kasvamaan jätettyjen puiden nopeaa kasvua ja siten lisäävät metsän tuottoa.

Joka toinen kauppa tehtiin hankintakauppana

Metsänomistajien itse korjaamalla hankintapuulla on edelleen hyvä markkinatilanne. Maaliskuussa hankintakauppoina ostettu määrä kasvoi 7 % vuoteen 2007 verrattuna. Hankintakauppojen osuus on kasvanut jo lähes puoleen kaikista kaupoista, kun se viime vuoden tammi-maaliskuussa oli vain 21 %. Tukkien hankintahinnat ovat nousseet vuoden aikana 11-14 % ja kuitupuiden 16-27 %.

Kun komissio päättänyt, ensiharvennuspuu verovapaata huhtikuun alusta  

Valtiovarainministeriö on yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa selvittänyt ensiharvennuspuun myyntitulon verovapauteen liittyvää EU:n valtiontukisäätelyä. Ensiharvennuspuun myyntitulon määräaikainen verovapaus ilmoitetaan komissiolle ja näin varmistetaan hyväksyttävyys valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Kun komissio antaa asiassa päätöksen, verovapaus saatetaan voimaan taannehtivasti huhtikuun 2008 alusta.

Metsänomistaja saa siten ensiharvennukseen joko suoraa tukea tai voi myydä ensiharvennuspuun verovapaasti.  Nyt kun asia on ratkaistu, sen ei tulisi enää jarruttaa puukauppa.

Puun markkinoille tulon parantamiseksi on metsäkeskusten resursseja keskitettävä nopeavaikutteiseen neuvontaan ja markkinointiin, kuten Ahon työryhmäkin esitti. Onnistumisen edellytyksenä on metsäsektorin hyvä yhteistyö ja kaikkien organisaatioiden aktiivinen tuki ponnisteluille. Lisäksi metsävaratiedot on saatava laajaan käyttöön palvelujen tarjonnan lisäämiseksi ja neuvonnalla on edistettävä metsäsuunnitelmien toteuttamista.