Puukauppa jatkui maaliskuussa hiljaisena

Tiedotteet |

Metsäteollisuus sai maaliskuussa ostettua yksityismetsistä miljoona kuutiota puuta, mikä oli lähes kolmanneksen enemmän kuin helmikuussa. Koivukuitupuuta tuodaan Suomeen ulkomailta, sillä kotimaasta sitä ei saada riittävästi.

Puun kysyntä on hyvä. Erityisesti kesällä korjattaville leimikoille on tarvetta. 

Tammi-maaliskuun ostomäärä, 2,8 miljoonaa kuutiota, jäi yli viidenneksen pienemmäksi kuin vuoden 2010 vastaavana aikana.

Tukkeja saatiin ostettua 0,9 miljoonaa kuutiota, mikä oli lähes kolmanneksen vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kuitupuun ostomäärä, 1,7 miljoonaa kuutiota, jäi 17 prosenttia viime vuoden vastaavan ajan kertymästä.

Tukkien hinnoissa nousua

Havutukkien keskimääräiset kantohinnat nousivat helmikuusta 2 prosenttia ja koivutukin keskihinta 3 prosenttia. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 53 ja kuusitukista 54 euroa kuutiolta. Koivutukin keskihinta oli 44 euroa kuutiolta.

Havukuitupuiden kantohinta nousi yhden prosentin ja koivukuidun hinta pysyi ennallaan. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 15 euroa ja kuusikuidun 18 euroa kuutiolta.

Myös ulkomailta joudutaan tuomaan puuta. Kotimaassa ei ole riittävästi esimerkiksi lyhytkuituista koivukuitupuuta sellutehtaiden tarpeisiin.

Kesäleimikoiden kysyntä vilkastumassa

Maanteille ennustetaan normaalia ja paikoin jopa normaalia helpompaa kelirikkoa. Kelirikkoaika rajoittaa kuitenkin korjuukohteille menoa. Kelirikkoaikaan tarvitaan leimikoita, jotka ovat lähellä isompia teitä. Myös tulevana kesänä korjattaville kohteille on kysyntää.

Japanin jälleenrakennus saattaa lisätä sahatavaran vientiä

Japani on Suomelle tärkeä sahatavaran vientimaa yli 10 prosentin osuudella sahatavaran kokonaisviennin määrästä. Suomesta viedään Japaniin erityisesti korkealaatuista sahatavaraa sekä jatkojalosteita. Japanin luonnonkatastrofin jälleenrakennusvaiheessa sahatavaran kysyntä markkinoilla lisääntyy, mikä voi lisätä toimituksia myös Suomesta.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678

Puukauppatilastot