Puukauppa jatkui hiljaisena maaliskuussa

Tiedotteet |

Talouden taantuma päämarkkinoilla Euroopassa vaikuttaa edelleen puukauppaan. Metsäteollisuus osti maaliskuussa 2009 yksityismetsistä noin 392 000 kuutiota puuta, mikä oli 28 prosenttia vähemmän kuin helmikuussa.

Puuraaka-ainekustannukset olivat Suomessa edelleen keskimäärin kilpailijamaita korkeammat.


 

Tammi – maaliskuussa puuta ostettiin yksityismetsistä yhteensä noin 2,3 miljoonaa kuutiota, mikä on 51 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

 

Mäntytukkia ostettiin 42 prosenttia, kuusitukkia 33 prosenttia ja koivutukkia 58 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi – maaliskuussa. Mäntykuitupuuta ostettiin 58 prosenttia, kuusikuitupuuta 47 ja koivukuitupuuta 60 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2008 tammi – maaliskuussa.

 

Raaka-ainekustannukset edelleen kilpailijamaita korkeammat

 

Tukkien hinnat laskivat helmikuusta 2 – 4 prosentilla, samoin mänty- ja koivukuidun kantohinnat laskivat 3 – 5 prosenttia, kuusikuidun hinta pysyi sen sijaan samalla tasolla kuin helmikuussa. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli keskimäärin 44 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 39 euroa kuutiolta. Mänty- ja koivukuidusta maksettiin 14 euroa ja kuusikuidusta 20 euroa kuutiolta. 

Metsäteollisuuden käyttämästä puusta lähes 50 prosenttia on mäntyä. Suomessa mäntytukin hinta on huomattavasti korkeampi kuin esimerkiksi Ruotsissa.  Mäntykuitupuun hinta on suunnilleen sama. Puun kokonaiskustannus muodostuu sekä tukista että kuitupuusta, mikä nostaa puun kokonaiskustannukset Suomessa korkeammiksi kuin Ruotsissa. Myynnissä olevilta leimikoilta on ostettava kaikki puut, ei vain yhtä puulajia eikä vain tukki- tai kuitupuuta. 

Teollisuus tarvitsee puuta kilpailukykyiseen hintaan

Pääosa Suomen metsäteollisuuden tuotteista valmistetaan vientiin. Paperien ja kartonkien tuotannosta viedään muihin maihin 90 prosenttia ja puutuotteistakin yli 60 prosenttia.

Metsäteollisuuden kustannustaso on Suomessa saatava tasolle, jossa tuotteiden valmistus on kannattavaa. Ainostaan elinvoimainen metsäteollisuus voi jalostaa suomalaisesta puusta tuotteita kuluttajille, kehittää uusia tuotteita ja tukea samalla suomalaista hyvinvointia.

 

Lisätietoja:

 

Anu Islander, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry,
puh. 09-132 6678, 040 729 3678