Puukauppa jatkui helmikuussa edellisvuosia vilkkaampana – sahat edelleen vaikeuksissa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä 2,1 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä oli 11 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä helmikuun ostomäärää suurempi. Suomalaisen sahateollisuuden tulevaisuus on vaakalaudalla korkeiden raaka-ainekustannusten vuoksi. Toimivat puumarkkinat ovat sekä teollisuuden että metsänomistajan etu.

Tammi-helmikuun ostomäärä, 5 miljoonaa kuutiota, oli 7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä nousi 2,1:een ja kuitupuun 2,7 miljoonaan kuutioon.

Kantohinnoissa lievää nousua

Mänty- ja kuusitukin kantohinnat nousivat tammikuusta 1-2 prosenttia ja koivutukin hinta 1 prosentin. Mäntykuidun hinta nousi 1 prosentin ja kuusikuidun 2 prosenttia. Koivukuidun hinta pysyi ennallaan.

Helmikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54–55 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40 ja 57 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 24 ja 45 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja se vaihteli 12 ja 19 euron välillä. Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Kilpailukykyinen metsäteollisuus myös metsänomistajan etu

Elinvoimainen metsäteollisuus tarvitsee raaka-ainetta tasaisesti ja kilpailukykyisin kustannuksin. Puumarkkinat ovat toimineet viime kuukausina aiempaa tasaisemmin. Kotimaisen raaka-aineen kustannuskilpailukyky on kuitenkin sahateollisuudessa ollut heikko ja se on rajoittanut osto- ja sahausmääriä.

Pöyryn kansainvälisen kustannusvertailun mukaan suomalaisen mäntytukin kantohintakustannus oli kaikkein korkein ja kuusella kolmanneksi korkein viime vuoden viimeisellä kvartaalilla.

"Tilanne on kestämätön, kun lisäksi otetaan huomioon Suomen logistiset lisäkustannukset sekä rungon pieni ja saantoa heikentävä keskikoko suhteessa kilpailijamaihin. Raaka-ainekustannuksen kilpailukyvyttömyys uhkaa vakavasti sahateollisuuden tulevaisuutta Suomessa. Hinnaltaan kilpailukykyiselle puulle on kysyntää ja sen vastapainoksi tulisi puun tarjontaa aktivoida", sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen metsäteollisuus mahdollistaa suuret toimintavolyymit ja kantorahatulot metsänomistajille. Kotimaisen puun osuus metsäteollisuuden puun käytöstä on ollut erittäin merkittävä, 86 prosenttia vuonna 2012. Suomen kestävistä puunkorjuumahdollisuuksista jää joka vuosi lähes neljännes käyttämättä, mikä on yhteinen haaste kaikille markkinaosapuolille.

Lisätietoja antavat:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6610, 045 875 8911