Puukauppa hidastui kesäkuussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti kesäkuussa yksityismetsistä 3,2 miljoonaa kuutiota puuta. Ostomäärä laski neljänneksen toukokuusta. Puun epätasainen tarjonta ja korkeat raaka-ainekustannukset ovat uhka puuta käyttävän teollisuuden toimintaedellytyksille.

Tammi-kesäkuun ostomäärä, 16,2 miljoonaa kuutiota, oli 8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 7,3 ja kuitupuun 8,3 miljoonaa kuutiota.

Kantohintojen nousu taittui

Keväällä alkanut puun kantohintojen nousu talttui kesäkuussa. Puun hinta on edelleen korkealla, mikä lisää metsäteollisuuden kustannustaakkaa ja heikentää teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Mänty- ja kuusitukin kantohinnat laskivat toukokuusta 1 prosentin. Koivutukin hinta laski 2 prosenttia. Kuitupuiden hinnat laskivat 2-3 prosenttia.

Kesäkuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 56–57 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 31 ja 45 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja se vaihteli 12 ja 20 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Kesä on hyvää aikaa tehdä puukauppaa

Puulla on edelleen hyvä kysyntä. Kesällä on helppo käydä metsässä tarkastamassa mahdolliset hakkuu- ja hoitotarpeet. Metsänhoidolliset hakkuut kannattaa tehdä ajallaan, sillä oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet kohentavat puuston kasvua ja metsän arvon kehittymistä.

Lisätietoja antaa: Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678

Lue lisää: 

Puukauppatilastot

Miten teen puukaupan