Puukauppa heikkeni lokakuussa hieman

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden puun ostot yksityismetsistä olivat lokakuussa 10 prosenttia alemmalla tasolla kuin syyskuussa. Maailmanmarkkinoiden poikkeuksellisen nopea ja voimakas muutos vaikeuttaa lyhyen aikavälin puun tarpeen arviointia.

Pitkällä aikavälillä kotimaiselle puulle on kysyntää.

Metsäteollisuuden puun ostot yksityismetsistä olivat lokakuussa 3,9 milj. kuutiota, mikä oli 10 % vähemmän kuin syyskuussa. Tammi-lokakuun ostot, yhteensä 26 miljoonaa kuutiota, ovat noin 30 % alemmat kuin samaan aikaan viime vuonna.

Tammi-lokakuussa mäntykuitupuun ostot olivat vuoden takaisella tasolla. Kuusikuitupuun ostot laskivat 30 % ja koivukuitupuun ostot kasvoivat 6 % viime vuodesta.

Sahateollisuuden heikko markkinatilanne heijastui tukkipuun kysyntään. Koivutukkia ostettiin noin
70 % viime vuoden määrästä. Mänty- ja kuusitukin ostot puolittuivat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kuitupuun kysyntä on pysynyt erittäin hyvänä. Sahauksen supistuminen on vähentänyt hakkeen ja purun tarjontaa paperin raaka-aineeksi, mikä on heijastunut kuitupuun lisääntyneenä tarpeena.

Puun hinta on säilynyt korkeana

Tukkien kantohinnat olivat lokakuussa syyskuun tasolla. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli keskimäärin 57-58 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 50 euroa kuutiolta.

Kuitupuiden kantohinnat nousivat 1-2 %. Mänty- ja koivukuidusta maksettiin keskimäärin 17-18 euroa kuutiolta ja kuusikuidusta 24 euroa kuutiolta.

Puuraaka-aineen hinta on edelleen huomattavasti korkeampi kuin edellisenä normaalina puukauppavuonna 2006. Havutukki on 10-15 %, koivutukki 13 %, mänty- ja koivukuitu 27-30 % ja kuusikuitu 7 % kalliimpaa kuin vuoden 2006 lokakuussa.

Lisätietoja:

– puukauppatilasto

– Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6678, 040- 729 3678