Puukaupassa reipas tahti

Tiedotteet |

Puukauppa on käynyt vilkkaasti alkuvuonna. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-toukokuussa yksityismetsistä 12,8 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 27 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana.

Tukkien ostomäärä oli 5,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 26 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-toukokuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Myös kuitupuun ostomäärä, 6,9 miljoonaa kuutiota, oli 29 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajanjaksona.

Kantohinnoissa pientä nousua

Kuusi- ja koivutukin kantohinnat nousivat prosentilla huhtikuuhun verrattuna. Kuusi- ja koivukuidun kantohinnat nousivat 2 prosenttia. Sekä mäntytukin että -kuidun hinta pysyi ennallaan. Toukokuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 53–55 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 57 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli 34 ja 45 euron välillä. Mäntykuidun keskikantohinta oli 16 euroa, kuusikuidun 17 euroa ja koivukuidun 15 euroa kuutiolta. Kuitupuiden hinta vaihteli 9 ja 20 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Puulla on vahva kysyntä – kesäajan puunkorjuuta on tarve lisätä

”Kesäajan puunkorjuuta on pystyttävä lisäämään merkittävästi puunkäytön kasvaessa. Vähälumisilla talvillakin on toki osansa kesähakkuiden lisäämistarpeessa. Ei sovi myöskään unohtaa ympäri vuoden tapahtuvan puunkorjuun merkitystä alan yrittäjille”, sanoo metsäjohtaja Tomi Salo Metsäteollisuus ry:stä.

Monet talvella korjattaviksi kohteiksi luokitellut alueet pystytään hakkaamaan sulan maan aikana. ”Monissa tapauksissa esteenä ovat vain asenteet. Hyvällä suunnittelulla ja oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä metsä saadaan tuottamaan parasta tulosta. Myös tiestön kuntoa parantamalla talvikohteesta voi saada kesällä korjattavan”, toteaa Salo.

Lisätietoja antavat:

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 729 3678