Puukaupan vauhti hidastui maaliskuussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti maaliskuussa yksityismetsistä 1,8 miljoonaa kuutiota puuta. Ostomäärä oli yhtä suuri kuin viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen maaliskuun ostomäärä, mutta putosi helmikuuhun verrattuna 18 prosenttia. Raaka-ainekustannukset pysyivät edelleen lopputuotteiden markkinahintoihin nähden korkeina.

Tammi-maaliskuun ostomäärä, 6,7 miljoonaa kuutiota, oli 7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä nousi 2,9 ja kuitupuun 3,6 miljoonaan kuutioon.

Kantohinnoissa lievää nousua

Mänty- ja kuusitukin kantohinnat nousivat helmikuusta 1-2 prosenttia ja koivutukin hinta 1 prosentin. Mänty- ja koivukuidun hinta nousi 2 prosenttia. Kuusikuidun hinta pysyi ennallaan.

Maaliskuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 41 ja 58 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 31 ja 45 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja se vaihteli 12 ja 20 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Kohtuulliset raaka-ainekustannukset metsäteollisuuden kilpailukyvyn edellytys

Suomalaisen mäntytukin kantohintakustannus on jo pitkään ollut konsulttiyhtiö Pöyryn kansainvälisessä vertailussa maailman korkeimpia. Kilpailukykyisen metsäteollisuuden säilyttäminen Suomessa edellyttää puuraaka-ainekustannusten pysymistä kohtuullisina.

Kaikille puutavaralajeille on kysyntää

Pakkassään jatkuminen on mahdollistanut talvikorjuukohteiden korjaamisen normaalia pidempään, joten vanhoja talvileimikkovarantoja on saatu purettua. Puukaupan pitäisi piristyä kevään edetessä, jotta etenkin sahat saavat riittävästi raaka-ainetta. Kaikille puutavaralajeille on kysyntää, ja etenkin keväällä ja kesällä korjattaville kohteille on nyt tarvetta. Metsänomistajan kannattaa varmistaa, että tehdyt leimikot ovat mukana tarjonnassa ja ostajien tiedossa.

Puukaupan hyvä tahti tuo ainespuun lisäksi myös enemmän energiapuuta markkinoille. Hyvin toimivat puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun runsaalle käytölle.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678