Puukaupan vauhdittamiseksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elokuussa yksityismetsistä 18,2 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden vastaavana aikana.
Puun tarve kasvaa lähivuosina noin viidenneksellä. Tämä edellyttää hallituksen Puu liikkeelle -kärkihankkeelta merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Puun tarjontaa lisäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta on tarkasteltava kokonaisuutena.

Metsäteollisuus osti tammi-elokuussa tukkeja 7,6 miljoonaa kuutiota, noin 2 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana aikana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuitupuun ostomäärä 9,9 miljoonaa kuutiota oli 8 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vastaavana ajankohtana.

Elokuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54–55 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 44 ja 57 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteluväli 36–44 euroa. Kuitupuun keskihinta oli 16–17 euroa kuutiolta ja vaihteli 10 ja 19 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Suomalaiset raaka-ainekustannukset korkealla kansainvälisessä vertailussa

Konsulttiyhtiö Pöyryn tekemän kansainvälisen vertailun mukaan suomalaisen puun kustannuskilpailukyky tehtaalla oli kilpailijamaihin nähden heikko vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Korjuu- ja kuljetuskustannusten kilpailukyky on Suomessa parempi, mutta koko ketjun toimivuutta on mahdollista vielä kehittää. Kantohintakustannus, etenkin tukilla, oli kestämättömän korkea sahatavaran vientihintoihin nähden.

Puumarkkinoiden rakenteelliset uudistukset välttämättömiä

Metsäteollisuuden investoinnit lisäävät puun kysyntää lähivuosina yli viidenneksellä, mikä haastaa voimakkaasti kotimaisen puun markkinatarjontaa. Tällä hetkellä suuri osa suomalaisesta puusta on aktiivisen tarjonnan ulkopuolella ja metsät jäävät hyödyntämättä. Näiden metsien saaminen hyvän metsänhoidon piiriin on jatkossa ratkaisevan tärkeää. Puun kysynnän kasvaessa myös tarjonnan on oltava hyvin ennakoitavaa ja tasaista.

”Niukka tarjonta heikentää puuta käyttävän teollisuuden ja kansantalouden kasvun edellytyksiä. Odotamme hallituksen Puu liikkeelle -kärkihankkeesta kokonaisuutta, joka aidosti lisää puun tarjontaa ja parantaa metsänomistuksen rakenteita. Paketissa on vielä parannustarpeita”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Lisätietoja:
Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 729 3678