Puukaupan hyvä tahti jatkui lokakuussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat lokakuussa yksityismetsistä 4,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli yli kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Epävarmuus puun saatavuudessa ja tukkipuun korkea kustannus heikentävät suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä.

Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-lokakuussa 27,3 miljoonaa kuutiota puuta. Puukauppa on tänä vuonna käynyt määrällisesti aiempaa tasaisemmin, mutta kustannustaso on pysynyt korkealla. Tammi-lokakuun ostomäärä oli noin 15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 12,2 ja kuitupuun 14,1 miljoonaa kuutiota.

Puun kantohinnoissa ei suuria muutoksia lokakuussa

Puun kantohinnat pysyivät lokakuussa lähes syyskuun lukemissa. Tukkien hinnat pysyivät ennallaan ja kuitupuiden hinnat laskivat 1-2 prosenttia. Lokakuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55–56 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 58 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 30 ja 44 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–17 euroa kuutiolta ja se vaihteli 12 ja 19 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Puulla on kysyntää – silti tarjonta laskee

Vilkkaasti käynyt puukauppa osoittaa, että puulla on hyvä kysyntä ja kaikille puutavaralajeille on tarvetta. Metsänhoitoyhdistysten Puumarkkinat.fi -tarjontaportaalissa tarjottavan puun määrä on viime aikoina laskenut. Yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina.

Hakkuumahdollisuuksista jää vuosittain lähes neljännes käyttämättä, koska puuta ei saada metsistä markkinoille. Puun saatavuuden epävarmuus ja tukin korkea tehdaskustannus heikentävät Suomen metsäteollisuuden toiminta- ja investointiedellytyksiä.

Lisätietoa antaa: Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678

Puukauppatilastot

Miten teen puukaupan?