Puukaupan hyvä tahti jatkui kesäkuussa

Tiedotteet |

Kesäkuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä yhteensä 3,2 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä on samalla tasolla kuin keskimäärin edellisvuosien kesäkuussa.

Puun kantohinnat kääntyivät kevään nousun jälkeen laskuun. Korkeat raaka-ainekustannukset lisäävät Suomessa teollisuuden kustannustaakkaa.

Tammi-kesäkuussa puuta ostettiin 14,8 miljoonaa kuutiota. Tukkien ostomäärä nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 6,6 ja kuitupuun 7,8 miljoonaan kuutioon. Puukauppa on nyt hyvässä vauhdissa ja alkuvuonna ostettu määrä on korkeampi kuin viime vuosina keskimäärin.

Puun kantohinnat kääntyivät laskuun

Puun kantohintojen keväinen nousu kääntyi kesäkuussa laskuun. Puun hinta on edelleen pitkän aikavälin hintoja korkeammalla, mikä lisää metsäteollisuuden kustannustaakkaa.

Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli kesäkuussa valtakunnallisesti keskimäärin 55–56 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 42 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta 16 ja kuusikuidusta 18 euroa kuutiolta. 

Alueittain ja hakkuutavoittain havutukin kantohinta vaihteli kesäkuussa 43 ja 58 euron välillä. Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Näiden tekijöiden vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästikin jopa vierekkäisillä kohteilla. 

Kesä on hyvää aikaa tehdä puukauppaa

Puulla on edelleen hyvä kysyntä. Kesällä on helppo käydä metsässä tarkastamassa mahdolliset hakkuu- ja hoitotarpeet. Metsänhoidolliset hakkuut kannattaa tehdä ajallaan, sillä oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet kohentavat puuston kasvua ja metsän arvon kehittymistä.

Lisätietoja antaa:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678