Puukaupan hiljaiselo jatkui

Tiedotteet |

Huhtikuussa metsäteollisuus sai ostettua yksityismetsistä vain alle miljoona kuutiota puuta. Määrä jäi 15 prosenttia pienemmäksi kuin maaliskuussa.

Alkuvuonna ostettu puumäärä 3,7 miljoonaa kuutiota ei riitä tyydyttämään teollisuuden puun tarvetta. Puun kysyntä on hyvä.

Viime vuonna ostettujen leimikoiden korjuut ovat olleet normaalilla tasolla ja riittäneet toistaiseksi pitämään tehtaat käynnissä. Kaikkien puutavaralajien kysyntä on hyvä, mutta erityisesti tarvitaan kesällä korjattavia kohteita. 

Tammi-huhtikuussa saatiin ostettua 3,7 miljoonaa kuutiota puuta. Tämä oli lähes neljänneksen vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2010 vastaavana aikana ja vain noin puolet pidemmän aikavälin ostomäärästä.

Tukkeja saatiin ostettua 1,3 miljoonaa kuutiota, mikä oli lähes kolmanneksen vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kuitupuun ostomäärä, 2,2 miljoonaa kuutiota, jäi 18 prosenttia viime vuoden vastaavan ajan kertymästä.

Kantohinnat edelleen nousussa

Havutukkien keskimääräiset kantohinnat nousivat maaliskuusta 3-4 prosenttia ja koivutukin keskihinta 2 prosenttia. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 55 ja kuusitukista 56 euroa kuutiolta. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta.

Kuitupuiden kantohinnat nousivat 4-5 prosenttia. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 16 euroa ja kuusikuidun 19 euroa kuutiolta.

Raaka-aineen saantivaikeudet heikentävät teollisuuden toimintaedellytyksiä

Jos kotimaan puun tarjonta ei lisäänny tarpeeksi, joudutaan tilannetta paikkaamaan puun tuonnilla, jotta tehtaat saadaan pidettyä käynnissä. Esimerkiksi koivukuitua joudutaan tuomaan, sillä kotimaassa sitä ei ole tarpeeksi saatavilla. Tammi-maaliskuussa puuta on jouduttu tuomaan ulkomailta hieman enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678

Puukauppatilastot