Puukaupan hiljaiselo jatkui, sahoilla pulaa tukista

Tiedotteet |

Kansainvälisen talouden taantuma vaikutti edelleen huhtikuussa kotimaiseen puukauppaan. Hakkuut jatkuivat normaalilla tasolla, mutta sahoilla on suuria vaikeuksia saada ostettua riittävästi tukkipuuta.

Pitkällä aikavälillä kotimaisen puun tarve kasvaa. Kun talouden taantuma hellittää, teollisuuden kotimaisen puun tarve lisääntyy nopeasti.

Metsäteollisuus sai ostettua huhtikuussa 2009 yksityismetsistä noin 291 000 kuutiota puuta, mikä oli 26 prosenttia vähemmän kuin maaliskuussa. Koko tammi – huhtikuun ostot yksityismetsistä olivat yhteensä noin 2,5 miljoonaa kuutiota, mikä oli 59 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan.

 

Mäntytukkia ostettiin 50 prosenttia, kuusitukkia 43 prosenttia ja koivutukkia 66 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Mäntykuitupuuta ostettiin 65 prosenttia, kuusikuitupuuta 56 ja koivukuitupuuta 67 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2008 tammi – huhtikuussa.

 

Sahoilla pulaa tukista

 

Tukkipuuvaltaisille leimikoille on nyt kova tarve, koska puumarkkinoiden hiljaiselon vuoksi sahoilla on vaikeuksia saada riittävästi tukkia. Mikäli raaka-ainehuollossa on vaikeuksia eikä saha kykene vastaamaan asiakkaansa ostotarpeeseen, ostaja löytää pian Euroopasta korvaavan toimittajan. Raaka-aineen saatavuusvaikeudet heikentävät suomalaisen sahateollisuuden kilpailukykyä. Sahat ovat paikallisesti merkittäviä puunostajia.

 

Puun hinta laski hieman

 

Tukkien kantohinnat laskivat huhtikuussa 2-5 prosenttia maaliskuusta. Kuitupuiden kantohinnat laskivat 3-7 prosenttia. Mäntytukin kantohinta oli keskimäärin 41 ja kuusitukin 43 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 38 euroa kuutiolta. Mäntykuidusta maksettiin 14, koivukuidusta 13 ja kuusikuidusta 19 euroa kuutiolta. 

 

Pääosa Suomen metsäteollisuuden tuotteista valmistetaan vientiin. Paperista ja kartongista tuotetaan vientiin 90 prosenttia ja puutuotteista yli 60 prosenttia.

 

Lisätietoja: 

Anu Islander, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry,
puh. 09-132 6678, 040 729 3678