Kuivujen latvat taivasta vasten

Puukaupan digiloikka toteutui tänään

Tiedotteet |

Puukaupassa kirjoitettiin tänään historiaa, kun sähköinen puukauppapaikka Kuutio.fi avautui kaikkien käytettäväksi. Ratkaisu tehostaa puukauppaa helpottaen merkittävällä tavalla kysynnän ja tarjonnan kohtaamista markkinoilla sekä virtaviivaistamalla toimintoja. Kuutio.fi on oiva esimerkki metsänomistajien ja metsäteollisuuden yhteistyöstä. Sen hedelmistä hyötyy välillisesti ja kilpailukyvyn parantuessa koko suomalainen metsäsektori.

Sähköinen puukauppapaikka Kuutio tuo digitaalisesti yhteen metsänomistajat, puunostajat ja muut metsäalan palveluntarjoajat. Vastaavaa, koko alan yhdistävää, kaikille avointa palvelua ei ole muualla maailmassa. Palvelu parantaa puumarkkinoiden toimintaa ja tehokkuutta, mikä lisää koko suomalaisen metsäsektorin kilpailukykyä.

Kuutiossa yhdistyy metsähoitoyhdistysten kattava valtakirjakauppaleimikkojen tarjonta metsänomistajille tarjottavaan ja edistykselliseen suorakäyttöliittymään. Käyttöliittymässä on toimiva rajapinta Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaan Metsään.fi -palveluun. Kokonaisuus on rakennettu hyödyntäen olemassa olevia vahvuuksia sekä uuden tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.

”Kuutio kukoistaa, kun metsänhoitoyhdistykset ja puun ostajat saadaan kattavasti mukaan sekä metsänomistajat innostuvat asiasta ja käyttävät aktiivisesti uutta foorumia. Alkuvaiheessa erityisesti metsähoitoyhdistysten mukaan lähteminen kattavasti on todella tärkeää. Näin saadaan kriittistä massaa uuteen foorumiin”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Jatkossa valtakirjakaupan rinnalle tulee kasvavasti puun tarjontaa, kun metsänomistajat lähestyvät suoraan toimijoita Metsään.fi:n kuviotiedon avulla.

Kuutio on yhteistyön tulos

”On hienoa, että Metsään.fi ja Kuutio.fi -palveluyhdistelmä tarjotaan suomalaisille metsänomistajille maksuttomana. Suomessa on ollut tilausta edistykselliselle ratkaisulle, kun otetaan huomioon kotimaisen puun kasvava käyttö, keskimääräinen puukaupan koko ja metsänomistajien suuri määrä. Itse teknistä palveluratkaisuakin tärkeämpää on, että Kuutio on suomalaisten puun myyjien ja ostajien yhteinen aikaansaannos”, toteaa Salo.

Alan pitkäaikaisia rakenteita muuttavat ratkaisut, kuten Kuutio, edellyttävät syntyäkseen päätöksentekijöiden yhteistä visiota, vahvaa keskinäistä luottamusta, yhteistyöhalua ja -kykyä sekä rohkeutta.

”Uskon vahvasti, että tehdyllä kehitysyhteistyöllä on hyvin kauaskantoiset ja positiiviset vaikutukset suomalaisessa puukaupassa”, päättää Salo.