Puu on hinnaltaan kilpailukykyinen rakennusmateriaali

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n teettämän selvityksen mukaan puu on edelleen hinnaltaan kilpailukykyinen rakennusmateriaali, vaikka rakennuskustannukset ovat nousseet nopeasti.

Selvityksessä arvioitiin pientalon erilaisten ulkoseinä- ja palkkirakenteiden sekä väliseinän rankarakenteiden ja ulkoverhousten rakennuskustannusten kehittymistä 10 vuoden kuluessa Suomessa. VTT:n tekemä selvitys perustui julkisiin kustannustietolähteisiin. Työn kustannuskehitys on ollut materiaalikustannuksia tasaisempaa viimeisen 10 vuoden aikana.

Rakennuskustannusindeksillä tarkasteltuna rakentamisen materiaalikustannukset nousivat maltillisesti vuodesta 1997 vuoteen 2004. Sen jälkeen materiaalikustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Vuonna 2006 rakennuskustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 6,6 prosenttia.

Vuosina 1997 – 2007 eniten nousivat terästuotteiden hinnat. Betoniteräksen hinta on lähes kaksinkertaistunut ja rakenneteräksen hinta on noussut lähes 50 prosenttia. Puu on rakennusmateriaalina kallistunut vasta tarkasteluajanjakson lopussa kuluvana vuonna, jolloin esimerkiksi sahatavaran hinta on noussut 35 prosenttia.

Vertailun mukaan pientalon puurunkoinen puulla verhottu ulkoseinä on rakennuskustannuksiltaan edelleen edullisin vaihtoehto, vaikka ero tiiliverhottuun puurunkoiseen seinään on kaventunut. Puurunkoinen ja puulla verhottu ulkoseinä tarjoaa edelleen mahdollisuuden kolmanneksen kustannussäästöön.

Rakennuspalkkien vertailussa puinen liimapalkki osoittautui myös edullisemmaksi ratkaisuksi. Verrattaessa saman kantavuuden, jännevälin ja palonkeston omaavien teräs-, teräsbetoni- ja liimapuupalkkien hintojen kehittymistä liimapuupalkki osoittautui menestyi parhaiten. Väliseinärakenteissa puun kustannusetu on kasvanut.

Lisätietoja:

Mikko Viljakainen, TkL, arkkitehti, liiketoiminta-alueet ja kilpailukyky -ryhmän päällikkö, Metsäteollisuus ry,
puh. 040 – 526 6413